ABC podatki

Porównując deklarację PIT za lata 2022 i 2021 można dojść do prostego wniosku, że 2022 r. zastosowane odliczenia podatkowe są niższe niż jeszcze rok wcześniej. Jest to jednak jedynie hipotetyczne rozumienie problemu, gdyż należy porównać nie tyle wartość ulg, lecz ostateczną wartość podatku, jaka w danym roku przy tych samych przychodach podlegała zapłacie. Tu wynik może być podobny w obu latach. Zdarzają się jednak odstępstwa od reguły. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Istotą rozliczenia podatku jest nie tyle zwrot na koniec roku, otrzymany po złożeniu deklaracji PIT. Trzeba sprawdzić jaką kwotę zaliczek na podatek (albo ostateczną kwotą podatku), jaka podlegała zapłacie w trakcie roku od wynagrodzenia i porównać je z kwotami z roku poprzedniego. 

Wpływ skali podatkowej na niższe ulgi podatkowe

Obniżeniu uległa stawka podatku - do 12%. Ma to ściśle określony wpływ na rozliczenie roczne podatnika - w trakcie roku jego wynagrodzenie ustalane było bowiem w oparciu o wyższą stawkę 17%. Zaliczki na podatek pobierane są co prawda według dotychczasowej wartości w części roku, niemniej ostatecznie podatek do zapłaty jest w wielu przypadkach niższy niż do tej pory. 

Przykład

Podatnik w roku 2021 osiągnął dochód 10.000 zł z czego podatek wyniósł 1.700 zł a kwota zmniejszająca wyniosła 1360 zł. W 2022 ta sama kwota daje 1200 zł podatku, a kwota zmniejszająca 3.600 zł. Podatnik odliczył ulgę na abolicyjną po 3000 zł za każdy rok. W 2021 r. dało to jej wykorzystanie w całości (podatnik dzięki uldze zmniejszył podstawę opodatkowania i nadal pozostał pewien podatek do zapłaty). W 2022 r. ulga ta nie mogła być wykorzystana gdyż kwota podatku przed skorzystaniem z ulgi jest zbyt niska. 

czytaj: ulga termomodernizacyjna

czytaj:ulga rehabilitacyjna

Ulgi podatkowe naliczane są wyłącznie od określonej podstawy. Jeśli ta podstawa będzie niższa niż w latach poprzednich - to mogą się zdarzać sytuacje, gdy odliczenie w ogóle nie będzie przysługiwało lub będzie równe tej podstawie. Mimo, że podstawa jest w obu latach taka sama - tj. stanowi ją dochód podatnika, to zmiana wysokości wynagrodzenia lub zmiana przysługujących kosztów uzyskania przychodów może wpłynąć na prawo do korzystania z ulg podatkowych. 

Przykład

Podatnik zmienił miejsce zamieszkania przez co stał się w 2022 r. osobą dojeżdżającą do zakładu pracy, przysługują mu przez to wyższe koszty uzyskania 300 zł w miejsce 50 zł. Podatnik ma przez to o 50 zł niższy dochód, co w efekcie powoduje, że 50 zł mniej może rozliczyć w ramach ulg podatkowych.  

Podobna sytuacja może dotyczyć również ulgi prorodzinnej, gdzie ze względu na wykorzystanie innych ulg lub niższy podatek do zapłaty - ulga ta po prostu nie będzie mogłą być wykorzystana. Chociaż podatnik ma prawo do zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, to limitem tu jest wartość jego składek ubezpieczeniowych. Może się zatem zdarzyć, że ulga również w pełni nie będzie odliczana od podatku lub zwracana podatnikowi. 

czytaj więcej: ulga prorodzinna

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wystąpią sytuacje, w których rozliczenie podatnika PIT za 2022 r. obejmie kwoty zwolnione z obowiązku opodatkowania. Od takich kwot nie pobiera się podatku, a zatem nie stanowi ona podstawy do ulg podatkowych. Zwrot zatem wyniesie 0 zł, ulgi 0 zł, niemniej jednak podatnik znacząco zyskuje na takiej sytuacji. W jego przypadku płatnik nie pobiera bowiem zaliczki na podatek, a zatem zyskuje on wynagrodzenie brutto = wynagrodzeniu netto. Nie płaci zatem nic w trakcie roku na rzecz Skarbu Państwa. Takimi kwotami zwolnionymi są m.in. przychody:

  • u osób do ukończenia 26 r.ż. z tytułu umów o pracę czy zlecenie do 85.528 zł rocznie,
  • u zarobkujących osób z prawem do świadczeń emerytalnych - do 85.528 zł rocznie,
  • u osób zmieniających rezydencję podatkową na polską do 85.528 zł rocznie,
  • u osób z czwórką lub większą ilością dzieci.

Jednocześnie może się zdarzyć, że część przychodów danej osoby jest opodatkowana, a część zwolniona z opodatkowania. Wówczas ulgę odliczać można wyłącznie od dochodów opodatkowanych - to powoduje, że jedynie część dochodu może być obniżona o wartość ulgi. 

Zwiększona jest również ilość ulg podatkowych co powoduje, że te, które były wykorzystywane roku temu, odliczane będą wyłącznie w części. Jedna ulga podatkowa zastępowana jest bowiem inną  i nie mogą one wszystkie dawać odliczenia - ich maksymalna, łączna wartość to kwota podstawy opodatkowania - tj. dochodu (ulgi odliczane od dochodu) lub wartość podatku do zapłaty (ulgi odliczane od podatku). 

Zmienia się również wartość limitów, jakie można odliczać od dochodu. Przykładowo darowizny odliczane są wyłącznie do wartość 6% dochodu podatnika. W efekcie jeśli część dochodu pozostawała zwolniona z PIT lub był on ogólnie niższy - wówczas nie ma podstawy, aby korzystać z ulgi w całości mimo znaczącej kwoty darowizny. Limity podatkowe dotyczą wielu ulg i odliczeń co powoduje należy przed skorzystaniem z nich skontrolować, czy limit nie uległ modyfikacji. 

Może się również zdarzyć, że korzystanie z ulgi dla klasy średniej wpływało na korzystanie z innych ulg podatkowych. Tu jednak ostatecznie podatnik nawet jeśli miał prawo do tej ulgi, otrzyma jej zwrot, a pozostałe ulgi rozliczone zostaną w pełnej wysokości.  

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: