ABC podatki

Począwszy od 2022 r. (również w 2023 r.) podatnicy zyskali prawo odliczenia od dochodu kolejnych ulg. Nie oznacza to jednak, że prawo to przysługuje każdemu podatnikowi. W zależności od rodzaju składanej deklaracji (a tak naprawdę - od wybranej formy opodatkowania) oraz od źródła przychodów - umowa o pracę, działalność gospodarcza, najem itd. - podatnik może lub nie ma prawa do korzystania z odliczenia. Kontrola prawa do ulgi jest zatem priorytetowa. 

  Rozliczam się na deklaracji
  PIT-36 PIT-36L PIT-28 PIT-37 PIT-16
Rodzaj nowej ulgi obowiązującej od 2022 r., z której chcę korzystać
składki zdrowotne NIE TAK, max. 10.200 zł TAK, max. 50% zapłaconych składek NIE Tak, max. 19% zapłaconych składek
na remont, modernizację zabytków TAK TAK TAK TAK NIE
na marketing produktu TAK TAK NIE NIE NIE
na stworzenie nowego produktu TAK TAK NIE NIE NIE
na działalność kulturalną/sportową/szkolnictwo wyższe TAK TAK NIE TAK NIE
na terminal płatniczy TAK

od wszystkich przychodów ale do wysokości dochodu z działalności gospodarczej 

TAK

od wszystkich przychodów ale do wysokości dochodu z działalności gospodarczej 

 

TAK

wyłącznie od przychodów. z działalności gospodarczej, od innych przychodów nie można odliczać w PIT-28

NIE NIE
na inwestycję w spółkę alternatywną TAK TAK NIE TAK NIE
na robotyzację TAK

 od wszystkich przychodów ale do wysokości dochodu z działalności gospodarczej 

TAK 

 od wszystkich przychodów ale do wysokości dochodu z działalności gospodarczej 

NIE NIE NIE
z tytułu składek na rzecz związków zawodowych TAK NIE TAK TAK NIE

Tabela wszystkich zwolnień, ulg i odliczeń w PIT za 2023 (2024) r. >

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-02-23

Twórca rozliczy autorskie koszty podatkowe do pięciu lat wstecz

Pracownik, który w ramach stosunku pracy jest twórcą utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, może skorygować roczne zeznania podatkowe.

2024-02-23

Powrót do Polski nie zawsze z ulgą podatkową

Ulgą na powrót objęte są tylko przychody ze źródeł wprost wskazanych w ustawie o PIT. Nie ma wśród nich przychodów z prywatnego najmu nieruchomości.

2024-02-23

Po rozwiązaniu umowy zwrot PCC nie przysługuje

Rozwiązanie umowy dożywocia nie uprawnia do odzyskania podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przy jej podpisaniu.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy