Błąd 414 -

- weryfikacja negatywna - status w e-Deklaracji

Jeżeli otrzymałeś status zwrotny - błąd 414 - sprawdź wysyłaną e-Deklarację udzielając odpowiedzi na kilka poniższych pytań.
Być może pozwoli to znaleźć przyczynę - negatywnej weryfikacji Twojej e-Deklaracji.

1. Sprawdź czy wpisałeś/aś poprawną kwotę przychodu za rok 2016?

Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie 414, sprawdź poprawność kwoty przychodu z deklaracji jaką składałeś w ubiegłym roku (za rok 2016). Kwota ta jest niezbędna do autoryzacji wysyłki aktualnie składanego przez Ciebie zeznania podatkowego. W przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku wpisz w odpowiednie pole - kwotę '0' (zero). Jeśli w roku ubiegłym składałeś:

W przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy w odpowiednie pole - wpisać kwotę '0' (zero).

Jeśli składana była korekta zaznania za 2016 rok i kwota przychodu na korekcie była inna niż na pierwszym złożonym zeznaniu, wówczas do autoryzacji wysyłki należy podać kwotę przychodu ze złożonej korekty za 2016r.

Jeżeli znalazłeś już błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Następnie należy poszukać deklarację roczną, którą składała ta sama osoba (firma) za rok 2016. Jeśli ta osoba (firma) składała kilka deklaracji np. PIT-37 (lub PIT-36) i PIT-38, należy poszukać jedną dowolną z tych deklaracji - nie wolno sumować kwot przychodów z kilku deklaracji!

Jeśli to była deklaracja wspólna małżonków  np. PIT-37 lub PIT-36, należy sprawdzić, czy na deklaracji PIT za 2016 rok ta sama osoba była wpisana również na pierwszej pozycji jako główny podatnik, czy jako małżonek – nie wolno sumować kwot przychodów małżonków!

Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, a mimo to nadal deklaracja otrzymuje status 414, to najprawdopodobniej system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów ma inne dane. Skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym i sprawdź, czy Twoje dane identyfikacyjne są w bazie urzędu wpisane poprawnie. W każdej chwili możesz skorygować swoje dane w systemie e-Deklaracje składając w swoim Urzędzie Skarbowym druk aktualizacji danych identyfikacyjnych ZAP-3 lub NIP-7.

Jeśli składany był PIT-37, PIT-36 lub inna e-deklaracja osoby fizycznej a nie udało się poprawić tego błędu i wysłać - niestety w tej sytuacji trzeba będzie w tym roku wydrukować deklarację i złożyć ją w US w wersji papierowej osobiście lub wysłać PIT pocztą listem poleconym.

Jeśli składany był PIT-11, PIT-8C lub inna e-deklaracja Firmy/Płatnika osoby fizycznej i nie udało Ci się poprawić błędu i wysłać - wyślij deklarację za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego (e-podpisu). W tym przypadku wymagane jest posiadanie/zakup e-podpisu oraz złożenie formularza UPL-1 w urzędzie skarbowym tej Firmy.

Ważne: Jeśli jesteś Płatnikiem dla nie więcej niż 5 podatników wyjątkowo możesz wydrukować te deklaracje i złożyć je w wersji papierowej lub wysłać pocztą, w terminie do końca stycznia.

Pamiętaj, aby zachować dla siebie kopię deklaracji za 2017 rok, razem z potwierdzeniem jej złożenia (pieczątka z US lub druk nadania na poczcie listu poleconego lub w przypadku deklaracji wysłanych elektronicznie - dokument UPO).

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.