- weryfikacja negatywna - status w e-Deklaracji

Jeżeli otrzymałeś status zwrotny - błąd 414 - sprawdź wysyłaną e-Deklarację udzielając odpowiedzi na kilka poniższych pytań.
Być może pozwoli to znaleźć przyczynę - negatywnej weryfikacji Twojej e-Deklaracji.

1. Sprawdź czy wpisałeś/aś poprawną kwotę przychodu za rok 2022?

Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie 414, sprawdź poprawność kwoty przychodu z deklaracji jaką składałeś w ubiegłym roku (za rok 2022). Kwota ta jest niezbędna do autoryzacji wysyłki aktualnie składanego przez Ciebie zeznania podatkowego. W przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku wpisz w odpowiednie pole - kwotę '0' (zero). Jeśli w roku ubiegłym składałeś:

W przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy w odpowiednie pole - wpisać kwotę '0' (zero).

Jeśli składana była korekta zaznania za 2022 rok i kwota przychodu na korekcie była inna niż na pierwszym złożonym zeznaniu, wówczas do autoryzacji wysyłki należy podać kwotę przychodu ze złożonej korekty za 2022r.

Jeżeli znalazłeś już błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Następnie należy poszukać deklarację roczną, którą składała ta sama osoba (firma) za rok 2022. Jeśli ta osoba (firma) składała kilka deklaracji np. PIT-37 (lub PIT-36) i PIT-38, należy poszukać jedną dowolną z tych deklaracji - nie wolno sumować kwot przychodów z kilku deklaracji!

Jeśli to była deklaracja wspólna małżonków  np. PIT-37 lub PIT-36, należy sprawdzić, czy na deklaracji PIT za 2022 rok ta sama osoba była wpisana również na pierwszej pozycji jako główny podatnik, czy jako małżonek – nie wolno sumować kwot przychodów małżonków!

2. Czy na pewno wpisałeś/aś dokładnie kwotę za rok 2022?

Sprawdź czy na pewno podałeś/aś całą kwotę z groszami, np. 56122,12 ?

Nie należy zaokrąglać tej kwoty do pełnych złotych!

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

3. Czy wpisałeś/aś kwotę przychodów PODATNIKA za rok 2022?

Nie należy wpisywać sumy przychodów małżonka i podatnika, tylko dokładną kwotę przychodów tego samego podatnika.
Jeśli w zeszłym roku ten podatnik był wpisany jako małżonek - należy oczywiście wpisać dane przychodu z sekcji małżonka. 

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

4. Czy może wpisałeś/aś kwotę - zero (0,00 zł) - jako przychód za rok 2022?

Taką kwotę mogą wpisać tylko osoby, które w zeszłym roku nie miały żadnych przychodów.

Nawet jeśli nie wysyłałeś w zeszłym roku PITu elektronicznie, ale składałeś w urzędzie deklarację za rok 2022 w wersji papierowej to i tak należy wpisać faktyczny przychód podatnika z tej deklaracji za rok 2022.

Jeśli składałeś w zeszłym roku np. PIT-37, a w tym roku składasz PIT-36, to należy wziąć kwotę przychodu ze złożonego w zeszłym roku z PIT-37.

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

5. Czy wpisałeś/aś na pewno poprawny numer NIP/PESEL?

Być może wpisałeś/aś nieprawidłowy identyfikator podatkowy numer PESEL lub NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka?

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, wpisz na deklaracji numer PESEL zamiast NIP.

Pamiętaj, że należy podać tylko jeden numer identyfikacyjny:

  • numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług albo niebędących płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
  • NIP w przypadku pozostałych podmiotów.

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

6. Czy wpisałeś/aś na pewno poprawnie imię/nazwisko?

Być może błędnie wpisałeś/aś nazwisko podatnika (literówka) lub wpisałeś/aś je omyłkowo bez polskich liter np. Gwozdz zamiast Gwóźdź lub
może masz nazwisko dwuczłonowe i błędnie wpisałeś/aś np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak lub wpisałeś/aś ze spacjami Kowalska - Nowak lub
może błędnie wpisałeś/aś pierwsze imię podatnika z literówką np. Jaeck zamiast Jacek lub wpisałeś/aś bez polskich liter np. Lukasz zamiast Łukasz lub
może wpisałeś/aś w polu Pierwsze imię dodatkowo niepotrzebnie drugie imię lub może błędnie wpisałeś nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia, a imię tam gdzie nazwisko lub
może w ostatnim roku zmieniałaś/eś nazwisko? Czy sprawdzałeś, czy aktualizowane były wtedy Twoje dane w Twoim Urzędzie Skarbowym?
Czy na pewno poprawnie wpisana jest Twoja data urodzenia? czy może przez pomyłkę wpisana została data urodzenia małżonka przy podatniku?

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, a mimo to nadal deklaracja otrzymuje status 414, to najprawdopodobniej system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów ma inne dane. Skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym i sprawdź, czy Twoje dane identyfikacyjne są w bazie urzędu wpisane poprawnie. W każdej chwili możesz skorygować swoje dane w systemie e-Deklaracje składając w swoim Urzędzie Skarbowym druk aktualizacji danych identyfikacyjnych ZAP-3 lub NIP-7.

Jeśli składany był PIT-37, PIT-36 lub inna e-deklaracja osoby fizycznej a nie udało się poprawić tego błędu i wysłać - niestety w tej sytuacji trzeba będzie w tym roku wydrukować deklarację i złożyć ją w US w wersji papierowej osobiście lub wysłać PIT pocztą listem poleconym.

Pamiętaj, aby zachować dla siebie kopię aktualnie wysyłanej deklaracji za 2022 rok (składane w 2023 r.), razem z potwierdzeniem jej złożenia (pieczątka z US lub druk nadania na poczcie listu poleconego lub w przypadku deklaracji wysłanych elektronicznie - dokument UPO).

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: