PIT-36L Załącznik PIT/MIT

PIT-36L Załącznik PIT/MIT Podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności

PIT/MIT stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L i składany jest przez podatników, którzy zobowiązani są opłacać tzw. Podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności z:

  • Budynku handlowo – usługowego klasyfikowanego w PKOB jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, pozostały handlowo-usługowy,
  • Budynku biurowego, chyba że wykorzystywany jest on wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby.

Podatek opłacany jest w przypadku, gdy wartość początkowa nieruchomości przekraczała 10 mln. zł. Podatek płacony jest od nadwyżki ponad 10 mln zł i podatek wynosi 0,035% tej podstawy za każdy miesiąc.

Oblicz dokładnie Twój PIT/MIT do PIT-36L od razu w Programie e-pity 2018.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36L i załącznika PIT/MIT za 2018 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36L z PIT-MIT w Programie e-pity 2018 i wyślij PIT online >>

Podatek opłaca się za całe miesiące, stąd kwoty nie dzieli się proporcjonalnie do liczby dni, w których środek trwały jest wykorzystywany w przedsiębiorstwie. Nie opłaca się go za okres w którym środek trwały nie jest wykorzystywany na skutek zawieszenia działalności gospodarczej lub na skutek zaprzestania działalności gospodarczej. W tych przypadkach załącznika nie trzeba sporządzać.

Wartość nieruchomości (poz. 10 -12)

W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność podatnika - przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji środków trwałych podatnika.

W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, przy obliczaniu wartości początkowej, przypadającej na wspólnika ustala się ją proporcjonalnie do udziału wspólnika w zysku spółki, chyba że z umowy własności wynika inaczej. Takie tez dane należy podać w PIT/MIT. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu powiązanego z podatnikiem przy obliczaniu wartości początkowej, przyjmuje się całkowitą wartość początkową tego środka trwałego. 

Wartość początkowa ustalana na każdy miesiąc nie oznacza, że można ją obniżać o dokonywane odpisy amortyzacyjne – będzie ona stała do momentu, aż w środku trwałym nie zajdą określone zmiany (np. został zmodernizowany). 

W PIT/MIT w pozycjach wartości wskazać należy całą wartość nieruchomości, a nie jedynie nadwyżkę ich wartości ponad 10 mln zł. 

Przychód w poszczególnych miesiącach (poz. 13-24)

Podać należy nadwyżkę ponad 10 mln zł. Jest ona równoważna podstawie do ustalenia podatku za dane miesiące.

Podatek z PIT/MIT – wykazanie w deklaracjach rocznych i ulga podatkowa

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Kwoty należnego podatku należy wykazać w pozycjach zaliczek w deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek dochodowy, wykazanej w PIT-36 i PIT-36L. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał. 

W deklaracjach (np. PIT-36 poz. 271-322, PIT-36L poz. 54-105) wpisać należy podatek należny oraz zapłacony. Innymi słowy:

  • Wpisać należy całą wartość zaliczki na podatek PIT, należną za dany okres (miesiąc, kwartał)
  • Wpisać należy całą wartość należnego podatku minimalnego
  • Wpisać należy wartość podatku minimalnego wpłaconego (czyli tyle ile faktycznie zapłacono za dany miesiąc) – jeśli jest on niższy od zaliczki na podatek – można go nie wpłacać, chociaż jest uznany – wykazany jako należny we wcześniejszym wierszu,

Wpisać należy kwotę zaliczki na podatek faktycznie zapłaconej – można wpłacić i wykazać zaliczkę po obniżeniu o kwotę podatku minimalnego – wpłaconego.

Uwaga - niższe składki ZUS przedsiębiorców od 2019 roku!

Od 2019 r. zmianie ulegają zasady ustalania składek ZUS od podatników prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy przychód roczny z 2018 r. nie przekroczył 63.000 zł, wartość składek uzależniona może być od faktycznej kwoty przychodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie będzie ona zatem ustalana w stałej kwocie tak, jak to było do tej pory, a przedsiębiorcy mający przychody poniżej podanego progu będą płacili niższe składki ZUS! W celu wyliczenia wysokości Twojej składki ZUS w 2019 r. skorzystaj z kalkulatora ZUS na 2019 r. >> 

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.