ABC podatki

Podatek liniowy jest formą korzystną w przypadku niektórych podatników. Wszystko zależeć będzie jednak od tego, jakie kwoty przychodów podatnik uzyskuje oraz z jakiego katalogu ulg podatkowych może korzystać.

Przykład
Jan Kowalski uzyskuje w swojej firmie przychody 20.000 zł miesięcznie. Płaci standardowe składki ZUS oraz zdrowotne. Obecnie rozlicza się według skali podatkowej i ze względu na rodzaj działalności, nie może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik przed wyborem podatku liniowego powinien dokonać dokładnej kalkulacji swoich kosztów uzyskania przychodów oraz ulg podatkowych, które ustalą ostateczną wartość podstawy opodatkowania. Jej wysokość będzie bowiem decydowała o tym, czy korzystniejsze jest rozliczenie według skali podatkowej czy wybór podatku liniowego.

Oblicz dokładnie Twój PIT-36L od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku liniowego w PIT-36L za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo. Wylicz wygodnie Twój PIT-36L 19% w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Przykład A
Jan Kowalski nie posiada żony, dzieci. Jego działalność łącznie ze składkami ZUS generuje miesięcznie jedynie 3.000 zł kosztów. Nie korzysta z ulg podatkowych.
Opodatkowując się według skali miesięcznie zarabiać będzie 20.000 zł co da rocznie kwotę 240.000 zł dochodu. Rozliczając się według skali podatkowej jego podatek wyniesie 49 200 zł. Rozliczając się liniowo jego zobowiązanie wyniesie 45 600 zł (w obu przypadkach kwota ta może zostać obniżona o składki ZUS, jednak wyłącznie przy rozliczeniu liniowym dodatkowo podstawa obniżona zostanie o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Wniosek: Brak ulg podatkowych powoduje, że przy takiej wartości przychodów i niewielkich kosztach rozliczenie liniowe jest korzystniejsze i warto rozliczyć się na druku PIT-36L.

Przykład B

Jan Kowalski posiada żonę Irenę, która w roku podatkowym nie zarobiła ani złotówki. Nie posiadają dzieci, nie korzystają z ulg podatkowych. Jego działalność łącznie ze składkami ZUS generuje miesięcznie jedynie 3.000 zł kosztów.
Opodatkowując się według skali miesięcznie zarabiać będzie 20000 zł, czyli rocznie 240.000 zł. Skorzysta z możliwości łącznego rozliczenia podatku z żoną. W takim przypadku jego zobowiązanie przy skali podatkowej wyniesie: 240.000/2 = (120.000 zł x stawka podatku - kwota wolna od podatku)x2 = 10800x2 = 21600 zł.
W przypadku podatku liniowego podatnik nie możne opodatkować się łącznie z żoną. Podatek wyniesie 45600 zł. (przy rozliczeniu liniowym dodatkowo podstawa obniżona zostanie o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Wniosek: Łączne opodatkowanie z małżonkiem spowodowało, że jest ono znacznie bardziej korzystne przy zastosowaniu skali podatkowej. 

Przykład C

Jan Kowalski posiada żonę Irenę, która w roku podatkowym nie zarobiła ani złotówki. Posiadają oni 2 dzieci niepełnoletnich, nie korzystają z ulg podatkowych. Jego działalność łącznie ze składkami ZUS generuje miesięcznie jedynie 3.000 zł kosztów.

Opodatkowując się według skali miesięcznie zarabiać będzie 20.000 zł, czyli rocznie 240.000 zł. Skorzysta z możliwości łącznego rozliczenia podatku z żoną. W takim przypadku jego zobowiązanie przy skali podatkowej wyniesie: 240.000/2 = (120.000 zł x stawka podatku - kwota zmniejszająca)x2 = 10800x2  = 21600 zł. Od tej kwoty odejmie ulgę na dzieci – 2224,08 zł. Ostatecznie podatek wyniesie 19 375,92 zł

W przypadku podatku liniowego podatnik nie możne opodatkować się łącznie z żoną. Podatek wyniesie 45600 zł. i w ty przypadku dopuszczalne jest odliczenie skłądki zdrowotnej. 

Wniosek: Standardowa rodzina (2+2), w której zarobki męża netto z działalności gospodarczej wynoszą 20.000 zł, a żona nie pracuje – pozwolą zaoszczędzić więcej, jeżeli pozostaną oni opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36), niż liniowo (PIT-36L).

Przykład D

Jan Kowalski posiada żonę Irenę, która w roku podatkowym zarobiła na umowę o pracę 40.000 zł netto. Posiadają oni 2 dzieci niepełnoletnich, nie korzystają z innych ulg podatkowych. Jego działalność łącznie ze składkami ZUS generuje miesięcznie jedynie 3.000 zł kosztów, dochód męża to 240.000 zł rocznie. Jan Kowalski rozlicza się na zasadach ogólnych i zastanawia się, czy warto przejść na opodatkowanie liniowe.

Podatek zapłacony samodzielnie przez żonę wynosi ok. 3500 zł. Jan Kowalski zapłaci 49200 zł - jeśli rozliczy się sam. Jeśli zsumować te kwoty to rozliczając się osobno małżonkowie zapłaciliby ok. 52700 zł. Jeśli małżonkowie rozliczą się wspólnie podatek wyniesie łącznie ok. 34400 zł (połowa wspólnych zarobków netto -140000 zł x podatek - kwota wolna = 17200x 2). W przypadku podatku liniowego podatek męża wyniesie 45600, a żony 3500 zł, czyli razem 49100 zł.

Wniosek: Podwyższanie się dochodów żony spowoduje, że coraz bardziej korzystna staje się decyzja o wyborze podatku liniowego i rozliczeniu osobno – w przypadku męża na druku PIT-36L, w przypadku żony – na druku PIT-37.

Przykład E

Jan Kowalski posiada żonę Irenę, która w roku podatkowym nie zarobiła ani złotówki. Nie posiadają dzieci, nie korzystają z ulg podatkowych. Jan Kowalski decyduje się na zatrudnienie pracownika, wynajęcie lokalu oraz przyjęcie w leasing auta. Kupuje również składniki majątku, które amortyzuje jednorazowo. W wyniku tych działań miesięczne koszty wynoszą 13.000 zł. Dochód (przychód minus koszty) wynoszą 7.000 zł, roczny dochód to 84 tys. zł. Małżonka nie zarabia więc lepszym wyjściem będzie opodatkować się razem (wykorzysta się dzięki temu podwójną wartość tzw. kwoty wolnej od podatku.

W przypadku rozliczenia według skali podatkowej wspólnie z małżonkiem podatek wyniesie. (42.000 x stawka podatku-kwota zmniejszająca)x2 = 2 880 zł.

W przypadku opodatkowania liniowo podatek wyniesie 84.000 x 19% = 15.960 zł.

Wniosek: Wysoki koszt uzyskania sprawia, że opłacenie podatku według skali staje się opcją korzystniejszą. 

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36L, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: