Nie wszyscy podatnicy mogą rozliczać się liniowo i składać PIT-36L. Warto zatem poznać podstawowe zasady, które ograniczają możliwości według stawki 19%.

PIT-36L – oświadczenie o podatku liniowym

Obowiązkowo należy je złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli dzień ten jest sobotą, niedzielą, dniem ustawowo wolnym od pracy – oświadczenie złożyć można w najbliższym dniu roboczym.

Oblicz dokładnie Twój PIT-36L od razu w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku liniowego w PIT-36L za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo. Wylicz wygodnie Twój PIT-36L 19% w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online >>

Oświadczenia o wyborze podatku nie trzeba składać co roku, wystarczy złożyć je raz. Jest ono ważne aż do momentu, w którym podatnik nie zrezygnuje lub nie utraci prawa do opodatkowania liniowego.

Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą, to wyboru podatku liniowego dokonać może również bezpośrednio w druku CEiDG-1. Nie ma wówczas obowiązku składać oświadczenia o podatku liniowym.

Nie można rezygnować w trakcie roku z opodatkowania liniowego, w szczególności oświadczenie w tym zakresie złożone w trakcie roku nie wywoła skutków prawnych w trakcie tego roku, lecz dopiero w roku kolejnym. Spowoduje ono, że rezygnacji podatnik dokona od 1 stycznia roku kolejnego po roku, w którym złożył on zgłoszenie o rezygnacji. Rezygnacji dokonać można nie później niż do 20 dnia miesiąca, w którym uzyskał w danym roku przychód z działalności gospodarczej w roku, w którym podatnik nie chce być już opodatkowany liniowo. 

Forma działalności spółka, osoba prawna, samodzielna działalność gospodarcza a PIT-36L

Działalność liniowo rozliczać można, o ile prowadzi się działalność gospodarczą jako:

  • Osoba fizyczna – samodzielnie,
  • Osoba fizyczna – przy zatrudnieniu pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców, członków rodziny,
  • Wspólnik spółki cywilnej,
  • Wspólnik spółki jawnej,
  • Partner spółki partnerskiej.

Podatku liniowego nie zapłacą komandytariusz lub komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnej - począwszy od 2021 r. są one podatnikami podatku CIT

Rozliczenia liniowego dokonać można również prowadząc działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg.

W przypadku spółek – opodatkowaniu podlegają wspólnicy, a nie spółka, gdyż to oni pozostają podatnikami podatku dochodowego. W takim przypadku wartość podatku określa się niezależnie dla każdego podatnika w związku z jego udziałem w zysku. Księgi podatkowe prowadzone są wspólnie dla spółki, nie trzeba prowadzić niezależnie wielu ksiąg – dla każdego wspólnika, partnera, komandytariusza lub komplementariusza.

Rodzaje PKD (przedmiot działalności) a podatek liniowy

Przedmiot prowadzonej działalności nie wpływa na prawo do wyboru podatku liniowego oraz rozliczenia się na druku PIT-36L.

Praca, zlecenie oraz podatek liniowy

Możliwe jest łączenie umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, zlecenia oraz umowy o dzieło (jako działalności wykonywanej osobiście) z firmą opodatkowaną podatkiem liniowym.

Kontrakt menedżerski a podatek liniowy

Nie ma możliwości rozliczać kontraktu menedżerskiego, umów o zarządzenie przedsiębiorstwem w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo. Kontrakty tego typu pozostają tzw. działalnością wykonywaną osobiście i opodatkowane są zawsze według skali podatkowej z zastosowaniem niskich ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów. Możliwe jest natomiast łączenie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem z prowadzeniem własnej firmy opodatkowanej liniowo, która na rzecz firmy zarządzanej wykonuje usługi w tym usługi opiniowania, prawne, gospodarcze.   

Łączenie kilku firm jednego przedsiębiorcy, kilka rodzajów działalności gospodarczej łącznie

Nie można opodatkować niektórych firm prowadzonych przez podatnika liniowo, a pozostałych podatkiem według skali. Wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. Możliwe jest natomiast łączenie:

  • firmy opodatkowanej liniowo i firmy opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • firmy opodatkowanej liniowo i firmy opodatkowanej na podstawie karty podatkowej.

Nie ma natomiast znaczenia, czy przedsiębiorca prowadzi w ramach swojej pojedynczej firmy działalność w ramach jednego PKD, czy też rozwinął działalność w wielu różnorodnych dziedzinach, rejestrując wiele numerów PKD.

Wielu wspólników spółki osobowej a podatek liniowy

Każdy ze wspólników spółki osobowej może podjąć samodzielnie decyzje co do tego, czy rozliczenia dokona według skali. Nie ma możliwości, by kilku wspólników wybrało ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a kilku – podatek liniowy.

Podatek liniowy a rozliczenia z małżonkiem

Jeżeli przedsiębiorca chce rozliczać się łącznie z małżonkiem, to nie może wybrać podatku liniowego. Wyłącza on bowiem wspólne rozliczenie zarówno z tytułu działalności gospodarczej, jak i z pozostałych tytułów, które normalnie można rozliczać wspólnie. Podobne zasady obowiązują w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą się rozliczać jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zlecenia od byłego pracodawcy

W przypadku wyboru podatku liniowego zabronione jest świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego podatnik czynności te wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, podatnik traci prawo do rozliczeń podatkiem liniowym. Po ich świadczeniu podatnik zobowiązany jest zarejestrować się i opłacać należy podatek według skali podatkowej od 1 stycznia danego roku oraz zapłacić ewentualne odsetki za zwłokę.

Podatnik ma natomiast możliwość sprzedawać na rzecz byłego pracodawcy towary. W tym zakresie nie istnieją ograniczenia.

Po zaprzestaniu sprzedaży usług podatnik od następnego roku ma możliwość wyboru ponownie podatku liniowego.

Zlecenia od obecnego pracodawcy

W przypadku wyboru podatku liniowego zabronione jest świadczenie usług na rzecz obecnego pracodawcy, na rzecz którego podatnik czynności te wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, podatnik traci prawo do rozliczeń podatkiem liniowym. Po ich świadczeniu podatnik zobowiązany jest zarejestrować się i opłacać należy podatek według skali podatkowej od 1 stycznia danego roku oraz zapłacić ewentualne odsetki za zwłokę.

Podatnik ma natomiast możliwość sprzedawać na rzecz obecnego pracodawcy towary. W tym zakresie nie istnieją ograniczenia.

Po zaprzestaniu sprzedaży usług podatnik od następnego roku ma możliwość wyboru ponownie podatku liniowego.

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję