z dnia: 2021-10-14

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej będzie możliwy do wysokości składek ZUS i zdrowotnych. Sejm zmienił pierwotny kształt projektu nowego Polskiego Ładu, który zakładał mniej korzystną niż obecnie, zasadę rozliczenia niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

O niekorzystnych zmianach w uldze prorodzinnej informowaliśmy na łamach epity.pl tutaj. Pierwotna wersja projektu zmian w ustawie o podatku PIT (nowy Polski Ład) zakładała, że zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej możliwy będzie wyłącznie do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, pomijając tym samym składkę zdrowotną. Stanowiło to lukę w przepisie w porównaniu z obecnie obowiązującymi zapisami art. 27f ustawy o PIT.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Składka zdrowotna wpłynie na limit zwrotu ulgi prorodzinnej

W projekcie ustawy, który trafił do Senatu powyższa luka została usunięta. W rozliczeniu 2022 r. (zeznanie składane w 2023 r.) kwota zwracana podatnikowi z tytułu niewykorzystania przez niego ulgi prorodzinnej nie będzie mogłą przekroczyć sumy:

  1. podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L (podatek liniowy) lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  2. składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  3. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152–154 (punkty opisane poniżej), z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo, przychodów rozliczanych w ramach IP-BOX (5% stawka podatku od kwalifikowanych przychodów z kwalifikowanych praw własności przemysłowej) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podatnicy mogą zatem być pewni, że nie utracą prawa do zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej nawet w przypadku, gdy:

  • są osobami do 26 r. ż. i nie płacą podatku (są z niego zwolnieni) do limitu przychodu 85,528 zł,
  • są osobami korzystającymi ze zwolnienia z podatku ze względu na zwolnienie 4+ (wychowywanie czwórki lub większej ilości dzieci) i uzyskują przychody zwolnione do limitu 85.528 zł),
  • są osobami powracającymi do Polski lub przesiedlającymi się do Polski z innego kraju i korzystającymi ze zwolnienia z podatku od przychodu do limitu 85.528 zł rocznie,
  • są osobami w wieku po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny i uzyskują przychody do limitu 85.528 zł zwolnione z podatku dochodowego.

Więcej na temat ulgi prorodzinnej

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: