z dnia: 2021-07-30

Ustawa wprowadzająca zmiany w ustawie o PIT - tzw. Nowy Ład ogranicza prawo rodziców do zwrotu części ulgi na dziecko. Jeśli ustawa nie ulegnie zmianie, wszyscy rodzice, którzy zarabiają stosunkowo niewiele, ulgę będą wykorzystywać wyłącznie w części.

Zaproponowane zmiany w uldze na dzieci dotyczą tzw. zwrotu niewykorzystanej części ulgi - tzn. takiej, która przekracza wartość rocznego podatku, który trafia do Ministerstwa Finansów z wynagrodzenia podatnika.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Obecnie rodzic, który po zastosowaniu ulg, odliczeń, kwoty zmniejszającej lub po prostu zarabiający niewiele ma prawo skorzystać z ulgi na dzieci nawet jeśli jego podatek wynosi 0 zł. Przysługuje mu wówczas zwrot niewykorzystanej ulgi, czyli państwo przekazuje mu nadwyżkę ulgi. Jedynym ograniczeniem tej kwoty jest suma składek ZUS i składek zdrowotnych, opłacanych przez podatnika. Zwrot niewykorzystanej ulgi nie może przekroczyć sumy tych składek.

Podatnik, u którego podatek wynosi zero, sprawdza zatem sumę składek ZUS i zdrowotnych płaconych lub pobranych z jego wynagrodzeń, i do tej łącznej kwoty może otrzymać zwrot na dzieci.

Nowy Polski Ład 2021 - zmiany podatkowe

Nowy Ład a zwrot ulgi na dziecko

W zaproponowanych nowelizacjach ulgi na dziecko zwrot ulgi dopuszczalny będzie wyłącznie do wartości składek ZUS, z pominięciem składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli podatnik będzie korzystał ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, będzie ją robił wyłącznie do wartości składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.

W efekcie zwrot będzie możliwy tylko do wysokości składek ZUS. Biorąc pod uwagę, że składka zdrowotna w przypadku wielu podatników zostanie znacząco podwyższona oraz nie będzie odliczana od podatku, wyeliminowanie jej z zakresu ulgi prorodzinnej pozostaje kolejną zmianą, która negatywnie wpłynie na budżet polskich rodzin.

Zmiany w uldze prorodzinnej

Zmniejszenie limitu ulgi to nie jedyna modyfikacja ulgi dla rodziców. Ograniczeniu mają ulegać kwestie wykorzystania ulgi na dziecko przez rodziców, którzy nie mogą osiągnąć zgody, które z nich tę ulgę rozliczy. Nowa reguła wskazuje, że w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania rozumie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Również tak zaproponowane brzmienie przepisu może nie pomóc w rozwiązaniu nawarstwiających się konfliktów przy wykorzystaniu ulgi. Może ono nieść za sobą szereg nieporozumień, ponieważ miejsce zamieszkania określa się na podstawie woli podatnika do przebywania pod określonym adresem, co może być trudne do wykazania w przypadku dziecka.

Wszystkie zmiany w uldze prorodzinnej obowiązywać mają począwszy od wynagrodzeń za 2022 r. Rozliczenie za 2021 r. (PIT składany w 2022 r.) przebiegać ma na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej na temat ulgi prorodzinnej

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: