z dnia: 2021-05-17

W związku z wprowadzaniem pakietu zmian prawnych tzw. Polski Ład, podatnicy w 2021 r. mogą się liczyć z całym szeregiem zmian podatkowych oraz modyfikacjami obciążeń fiskalno – składkowych. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Polski Nowy Ład to następujące podstawowe zmiany zasad obciążeń i zasad funkcjonowania państwa w zakresie podatków:

 1. Zgodnie z treścią przedstawionych tez likwidowany jest degresywny system podatkowy na rzecz progresji – im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa stawka podatkowa i wyższy podatek,
 2. 30.000 zł kwota wolna od podatku dla zarabiających najmniej (roczna kwota faktycznie zmniejszająca podatek do zapłaty to 5100 zł), na etapie propozycji brak jest informacji, czy stawka ta będzie obowiązywała wszystkich podatników, czy też osoby o wynagrodzeniach ponad 30.000 zł również będą mogły skorzystać z tej kwoty wolnej, czy też zostanie ona w ogóle usunięta, czy też może pozostanie na poziomie obecnie obowiązującym; zgodnie z zapowiedziami kwota wolna obniży również podatki w firmach o dochodzie (przychód minus koszt) do 6 tys zł miesięcznie - firmom zostanie dzięki temu 2 tys. PLN rocznie,
 3. W związku ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku, miesięcznie aż 425 zł (a nie jak do tej pory 43,76 zł) odliczane będzie od zaliczki na podatek,
 4. Wyższe koszty uzyskania przychodu dla osób między 6-8 tyś zł miesięcznie – tzw. Współczynnik korygujący spowoduje podwyższenie kosztów,
 5. PIT-O (pit zero) dla emerytów; emerytury do 2.500 zł bez podatku; osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego – 60/65 lat, którzy nie zdecydują się pobierać świadczeń emerytalnych, będą pobierać wynagrodzenia bez podatku (pozostaną zwolnieni z podatku PIT); w programie nie wskazano co w przypadku podatników, którzy nie zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę, będą uproawnieni do świadczeń przedemerytalnych lub będą w grupach uprzywilejowanych co do wieku przejścia na emeryturę; pieniądze z zerowego PIT będą odkładane na konto emerytalne w konsekwencji nie zostaną one automatycznie wypłacone osobie, która nie zdecyduje się pobierać świadczenie emerytalnej; zerowy PIT dotyczyć będzie osób przechodzących na emeryturę, nie będzie natomiast dotyczył podatników, którzy chcą zawiesić prawo do świadczeń,
 6. Wspólne rozliczenie małżonków możliwe również w roku, w którym zawarto związek małżeński, nie będzie potrzeby, aby do wspólnego rozliczenia podatkowego związek małżeński istniał przez cały rok,
 7. Płaca minimalna pozostanie bez podatku (podatek 0 zł) – kwota do 1650 zł netto nie będzie obciążona podatkiem, ze względu na brak podatku może pojawić się problem z korzystaniem przez te osoby z ulgi na dzieci, nie będzie podatku = nie będzie od czego jej odliczać,
 8. Podwyższenie drugiego progu podatkowego – z 85.528 zł do 120.000 zł – w efekcie 17%, a nie 32% podatek płacony będzie nawet jeśli zarabiać będzie się rocznie 120.000 zł,
 9. Osoby zarabiające do 10.000 zł brutto nie będą płacić 32%, lecz 17% podatek,
 10. Wyższa stawka podatkowa dla zarabiających ponad 120.000 zł (nie wskazano jaka to będzie stawka),
 11. Nowa składka zdrowotna liniowa bez możliwości odpisania od podatku – prawdopodobnie obciążać będzie wyłącznie przedsiębiorców - liczona będzie od dochodu (przychód minus koszty), wprowadzona będzie również stawka minimalna składki zdrowotnej - dla osób, które wykazują bardzo niski dochód lub stratę,
 12. ulga dla powracających z zagranicy - w 2022 i 2023 r. osoby takie będą uprawnione do wykazywania ulgi podatkowej w kwocie po 50 tys. zł rocznie,
 13. ulga dla ukrywających dochody za granicą - będzie można powrócić z majątkiem i dochodami nieujawnionymi do tej pory przed urzędem skarbowym bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania, 
 14. ulga dla klasy średniej - dla osób zarabiających między 70-130 tys. PLN reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. PLN miesięcznie (nie obejmie ona osób samozatrudnionych, zleceniobiorców, uzyskujących przychody na umowę o dzieło),
 15. ulga na prototypy - konstrukcja prototypu to często niezbędny, a jednocześnie bardzo kosztowny warunek pomyślnej komercjalizacji produktu. System podatkowy powinien wspierać wysiłki przedsiębiorców w tworzeniu prototypów,
 16. ulga na automatyzację produkcji - zachęcająca przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe,
 17. Wsparcie dochodów rodziców przez 3 lata od urodzenia dziecka – rodziny kapitał opiekuńczy 12.000 zł do wykorzystania między 12 a 36 rokiem życia dziecka – dla drugiego trzeciego i kolejnych dzieci,
 18. Prawdopodobnie świadczenia dotyczące kredytu dofinansowanego przez państwo, finansowanie polityki prorodzinnej – będą zwolnione z podatku PIT (należy czekać na treść przepisów),
 19. ulga na wejście na giełdę - dla firm starających się pozyskiwać kapitał poprzez wejście na rynek publiczny (GPW, New Connect),
 20. ulga IP BOX i B+R - integralne wsparcie procesu działalności innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych na kolejnych etapach procesu,
 21. ulga konsolidacyjna - na przeprowadzenie w firmach procesów konsolidacyjnych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Efekt ten zostanie osiągnięty przez ulgę w podatku CIT,
 22. podwyższenie ilości firm z możliwości zastosowania estońskiego CIT (podatek CIT płacony dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki),
 23. Zwrot za akcyzę dla rolników od 1 ha - 10% podwyższony o 10 zł,
 24. Uproszczenie procedur i biurokracji związanej z prowadzeniem produkcji rolnej od rejestracji maszyn – po podatki – za pomocą cyfryzacji,
 25. interpretacja 590 - czyli wiążący dokument pozwalający na zabezpieczenie interesów podatnika podatku CIT - prawdopodobnie na kształt obecnej interpretacji przepisów prawa, jednak obciążaony znacznie wyższą opłatą skarbową (590 zł?),
 26. wsparcie podatkowe ekspancji eksportowej - poprzez akceptację w biznesie wykorzystywania kosztów pośrednich,
 27. uproszczenia w zakresie cen transferowych,
 28. neutralność VAT w ramach grup kapitałowych,
 29. opcjonalne opodatkowanie VAT instytucji finansowych (obecnie pozostają one zwolnione z VAT). 

Nowe zasady mają obowiązywać w 2021 r. (w rozliczeniach 2021 roku). Tym niemniej należy pamiętać, że zmiany wprowadzane na niekorzyść podatników powinny zostać wprowadzane nie później niż na miesiąc przed końcem roku. W efekcie należy się spodziewać, że Polski Nowy Ład powinien być wprowadzany etapami, tzn. część przepisów powinna być odraczana i wprowadzana dopiero do rozliczeń 2022 r.

Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: