z dnia: 2024-02-16

Świadczenia wypłacone po rozwiązaniu umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę a wypłatą tej emerytury mogą być objęte ulgą dla pracujących seniorów. Jeżeli płatnik pobierze od nich zaliczkę na podatek dochodowy, podatnik w zeznaniu rocznym ma prawo przenieść te kwoty do przychodów zwolnionych - wynika z indywidualnej interpretacji

Podatniczka, w związku z przejściem na emeryturę, 27 września 2023 r. rozwiązała umowę o pracę. W dniu 9 października 2023 r. otrzymała odprawę emerytalną, wypłaconą wraz z ostatnim wynagrodzeniem, należnym za wrzesień 2023 r. Dnia 12 października 2023 ZUS przyznał jej emeryturę, natomiast wypłata tej emerytury nastąpiła 18 października 2023 r.

Od kwot wynagrodzenia i odprawy, wypłaconych 9 października 2023 r., pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, choć wcześniej kobieta złożyła oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie ulgi dla pracujących seniorów. Jednak to oświadczenie zgodnie z przepisami obowiązywało tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę. Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że w rocznym zeznaniu podatkowym może potraktować ostatnie wynagrodzenie i odprawę emerytalną jako przychód, do którego stosuje się zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu ukończenia przez nią 60. roku życia, mimo że w PIT-11 ta kwota zostanie ujęta jako przychód opodatkowany.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Tylko podatnik ma pełną wiedzę, czy może skorzystać z ulgi podatkowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatniczki. Przypomniał, że z tzw. ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów. Aby móc skorzystać z tej ulgi, podatnik nie może otrzymywać, mimo nabycia uprawnienia, świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, w tym m.in. emerytury.

W interpretacji wskazano, że wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane przez podatnika, który mimo nabycia uprawnienia (prawa) do emerytury, tej emerytury nie otrzymuje. Warunek nieotrzymywania emerytury jako warunek do zastosowania zwolnienia podatkowego powinien więc być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Natomiast przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika. Ponieważ wypłata świadczeń, o które pytała wnioskodawczyni, nastąpiła przed wypłatą pierwszej emerytury, przychód z tytułu odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia za wrzesień 2023 r. do wysokości 85 528 zł, korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Odnosząc się do kwestii przenoszenia danych z informacji PIT-11 do zeznania rocznego, Dyrektor KIS wskazał, że tylko podatnik ma pełną wiedzę, czy może skorzystać z określonej preferencji. Jeżeli spełnia warunki do skorzystania z ulgi, może w składanym zeznaniu samodzielnie wyłączyć te kwoty z przychodów opodatkowanych i przenieść do przychodów zwolnionych.

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-2.4011.914.2023.1.AKR z 5 lutego 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: