z dnia: 2023-11-17

Pracujący senior, który równocześnie pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, wciąż może skorzystać z ulgi podatkowej wprowadzonej przez Polski Ład.

Mężczyzna, który od 1982 r. pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną na stałe z uwagi na ogólny stan zdrowia, był w 2022 r. pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W marcu 2022 r. ukończył 65. rok życia, ale mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie przeszedł na emeryturę, ZUS nie przyznał mu też emerytury z urzędu.

Rozliczając podatek dochodowy za 2022 r. mężczyzna skorzystał z ulgi dla pracujących seniorów, urząd skarbowy wypłacił mu środki z nadpłaty, ale później poinformował podatnika o konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego ze względu na brak możliwości skorzystania z tej ulgi. Podatnik wystąpił o indywidualną interpretację i postawił w niej tezę, że pobierając rentę inwalidzką ma prawo do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów.

Ulga dla seniora nie dla każdego

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji przypomniał listę świadczeń, wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, których pobieranie uniemożliwia skorzystanie z ulgi dla pracujących seniorów. Znajdują się na niej m.in. emerytury i renty rodzinne. Nie ma na niej natomiast renty z tytułu niezdolności do pracy, która w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest wymieniona jako świadczenie odrębne od emerytury i od renty rodzinnej. Dlatego pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nie wyłącza możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z ulgi dla pracujących seniorów), jeżeli spełnione są pozostałe wskazane w ustawie warunki.

To oznacza, że przychody wnioskodawcy, osiągnięte po ukończeniu przez niego 65. roku życia (czyli od marca 2022 r.), podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym, mimo że pobiera on rentę z tytułu niezdolności do pracy.

ZUS EMP Wniosek o emeryturę - wersja papierowa

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-1.4011.689.2023.3.MKA z 13 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: