z dnia: 2023-08-07

Ulga dla seniora to jedna z najpopularniejszych ulg wprowadzona przez Polski Ład. Jednak, jak się okazuje, nie jest ona dedykowana dla każdego. Z zerowego PIT dla pracującego emeryta nie skorzystają osoby osiągające przychody na podstawie kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0112-KDIL2-1.4011.496.2022.2.TR z dnia 09 września 2022 roku. Organ podatkowy tym samym potwierdził, że ustawodawca kierował ulgę do preferowanej grupy podatników.

Ulga dla pracujących emerytów

Osoby, które zamiast przejść na emeryturę zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, mają prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Pracujący emeryci muszą jedynie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ulga dotyczy tych emerytów i rencistów, którzy nie pobierają świadczeń z ZUS, do których nabyli już uprawnienia. Jeśli świadczenia te są pobierane, wówczas nie ma zastosowania zwolnienie z podatku z tytułu ww. ulgi. Zwolnieniu podlegają przychody do 85.528 zł rocznie, co w połączeniu z kwotą wolną od podatku - 30.000 zł - daje łącznie aż 115 528 zł dochodu zwolnionego z opodatkowania.

Zwolnienie z PIT dla przyszłych emerytów

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Działalność wykonywana osobiście poza ulgą dla seniora

Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 09 września 2022 roku “wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście”.Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przychody z działalności wykonywanej osobiście, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku. Zatem, osobom pełniącym funkcję członków zarządu nie przysługuje tzw. ulga dla seniora, czyli w jego przypadku nie ma zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Umowa o dzieło i zlecenie w PIT

Zgłoszenie ulgi dla pracującego seniora pracodawcy

Prawo do ulgi dla seniora nabywamy wraz z dniem nabycia uprawnień do emerytury, renty. Aby uwzględniono zwolnienie z tytułu ulgi dla seniora należy złożyć stosowne oświadczenie pracodawcy na formularzu PIT-2. Urzędowy wzór PIT-2 nie jest obowiązkowy. Pracodawca ma możliwość udostępnienia pracownikom samych oświadczeń i wniosków zawartych na formularzu PIT-2 w inny sposób, np. w systemie kadrowo-płacowym. Pracodawca nie może jednak odmówić przyjęcia PIT-2 od pracownika, jeśli ten zdecyduje się na jego złożenie.

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: