Chociaż faktycznie oprocentowanie kredytu preferencyjnego, udzielanego ze wsparciem rządowym to 2%, to umowa kredytowa zawierana jest na warunkach rynkowych, czyli z oprocentowaniem wyższym. Różnicę pokrywa rząd, jako dopłatę do kredytu. Czy w takim razie bank powinien traktować tę różnicę jako określoną korzyść (przychód) kredytobiorcy i pobrać z tego tytułu od kredytobiorcy zaliczkę na podatek?

Zgodnie z przepisami regulującymi zasady udzielania kredytu 2% (art. 3 ust 2b ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, Dz. U. 2021 poz. 2133), bank udziela rodzinnego kredytu mieszkaniowego i bezpiecznego kredytu 2% ustalając stopę oprocentowania i wysokość prowizji, na warunkach nie gorszych niż warunki, na jakich w ramach oferty kredytowej tego banku, kredytobiorca uzyskałby kredyt hipoteczny na ten sam cel, spłacany w taki sam sposób, w takim samym okresie, w takiej samej wysokości i o takiej samej wysokości wkładu własnego. W przypadku objęcia części kredytu gwarancją, część tę uznaje się jako część wkładu własnego. Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie objętym dopłatami do rat tego kredytu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Różnica między kwotą spłacanych rat kredytu a warunkami, na jakich został zawarty kredyt bankowy, stanowi faktyczny zysk podatnika z zawarcia kredytu 2%. Kwota ta pozostaje jednak zwolniona z opodatkowania po stronie kredytobiorcy (jest ona przychodem, niemniej przychód ten jest zwolniony z opodatkowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 156-156a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku pozostają:

  • spłaty części kredytu, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2022 r. poz. 2008) - tzn. tzw. spłata rodzinna;
  • dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2%, o których mowa w art. 9b ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% - tzn. dopłaty występujące w 120
  • pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych kredytu 2%.

Zwrot dopłaty do kredytu - a PIT roczny

Osoby, które utracą prawo do preferencji - dopłaty do oprocentowania kredytu, będą zobowiązane opłacać kredyt w wyższej wysokości począwszy od miesiąca utraty tej preferencji. Nie oznacza to jednak, że muszą one zwracać dotychczas posiadane dopłaty, które obniżały w okresach wcześniejszych część odsetkową kredytu. W efekcie w żaden sposób utracona korzyść nie wpłynie na kwoty, które należy ujmować w rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-12-05

Nowe zasady rozliczania różnic remanentowych - składka zdrowotna może wzrosnąć

Wyliczając roczną podstawę składki zdrowotnej część przedsiębiorców musi uwzględnić nie tylko dochód osiągnięty w danym roku, ale także różnicę remanentową.

2023-12-01

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych nie jest kosztem podatkowym

Kwoty wypłacone z tytułu zadośćuczynienia w związku z wadliwym świadczeniem usługi medycznej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

2023-12-01

NSA: Ulgowe wydatki na własny cel mieszkaniowy można ponieść nawet przed sprzedażą posiadanej nieruchomości

NSA podtrzymał wyrok WSA w Gdańsku, z którego wynikała korzystna dla podatnika interpretacja przepisów o zwolnieniu z podatku dochodowego.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy