ABC podatki

Chociaż faktycznie oprocentowanie kredytu preferencyjnego, udzielanego ze wsparciem rządowym to 2%, to umowa kredytowa zawierana jest na warunkach rynkowych, czyli z oprocentowaniem wyższym. Różnicę pokrywa rząd, jako dopłatę do kredytu. Czy w takim razie bank powinien traktować tę różnicę jako określoną korzyść (przychód) kredytobiorcy i pobrać z tego tytułu od kredytobiorcy zaliczkę na podatek?

Zgodnie z przepisami regulującymi zasady udzielania kredytu 2% (art. 3 ust 2b ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, Dz. U. 2021 poz. 2133), bank udziela rodzinnego kredytu mieszkaniowego i bezpiecznego kredytu 2% ustalając stopę oprocentowania i wysokość prowizji, na warunkach nie gorszych niż warunki, na jakich w ramach oferty kredytowej tego banku, kredytobiorca uzyskałby kredyt hipoteczny na ten sam cel, spłacany w taki sam sposób, w takim samym okresie, w takiej samej wysokości i o takiej samej wysokości wkładu własnego. W przypadku objęcia części kredytu gwarancją, część tę uznaje się jako część wkładu własnego. Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie objętym dopłatami do rat tego kredytu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Różnica między kwotą spłacanych rat kredytu a warunkami, na jakich został zawarty kredyt bankowy, stanowi faktyczny zysk podatnika z zawarcia kredytu 2%. Kwota ta pozostaje jednak zwolniona z opodatkowania po stronie kredytobiorcy (jest ona przychodem, niemniej przychód ten jest zwolniony z opodatkowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 156-156a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku pozostają:

  • spłaty części kredytu, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2022 r. poz. 2008) - tzn. tzw. spłata rodzinna;
  • dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2%, o których mowa w art. 9b ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% - tzn. dopłaty występujące w 120
  • pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych kredytu 2%.

Zwrot dopłaty do kredytu - a PIT roczny

Osoby, które utracą prawo do preferencji - dopłaty do oprocentowania kredytu, będą zobowiązane opłacać kredyt w wyższej wysokości począwszy od miesiąca utraty tej preferencji. Nie oznacza to jednak, że muszą one zwracać dotychczas posiadane dopłaty, które obniżały w okresach wcześniejszych część odsetkową kredytu. W efekcie w żaden sposób utracona korzyść nie wpłynie na kwoty, które należy ujmować w rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-24

Wydatki na poprawę rozwoju niepełnosprawnego dziecka z ulgą podatkową

Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji wskazał, jakie wydatki można odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2024-05-24

Twórca musi zadbać o zapisy umowy o pracę

Pracodawca nie zastosował autorskich kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu pracownika-twórcy? Teoretycznie pracownik może je sam uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym, jednak w praktyce może się to okazać trudne - wynika z indywidualnej interpretacji.

2024-05-24

Spłata za zniesienie współwłasności nieruchomości jest opodatkowanym przychodem

Odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości jest w istocie odpłatnym zbyciem udziałów w niej i jako takie podlega opodatkowaniu - potwierdził WSA we Wrocławiu i oddalił skargę podatniczki na indywidualną interpretację.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: