ABC podatki

Choć niektórzy z nas mogą spać spokojnie, nawet jeśli nie dokonali rozliczenia rocznego. Fiskus rozliczy PIT za nich, nie dotyczy to jednak każdego podatnika. Przypomnijmy, że po 30 kwietnia automatycznie zostaną zaakceptowane deklaracje PIT-37, które obejmują głównie dochody z umów o pracę oraz zleceń i o dzieło, od których pracodawca odprowadza zaliczki na podatek za zatrudnionego. Zaakceptowany zostanie również formularz PIT-38, który obejmuje rozliczenie dochodów kapitałowych z obrotów papierami wartościowymi oraz krypto walutami. Jedynie te dwa formularze zostaną automatycznie zaakceptowane przez organy skarbowe, i ile podatnik nie dokona w nich żadnej zmiany lub nie zaakceptuje ich samodzielnie albo nie dokona rozliczenia w inny sposób. Pozostali np. osoby prowadzące działalność gospodarczą, czy też rozliczające najem prywatny powinny samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe. Co jednak jeśli o tym zapomniały i nie złożyły swojego PIT w wymaganym terminie?

Do kiedy PIT - kalendarz

Konsekwencje niezłożenia PIT

Jeśli nie należymy do grona podatników, którym automatycznie zostaną zaakceptowane zeznania roczne, wówczas grozi nam poniesienie odpowiedzialności za wykroczenie, lub przestępstwo skarbowe. Do której kategorii zostaniemy zakwalifikowani reguluje szczegółowo kodeks karny skarbowy. Głównie uzależnione jest to od czasu spóźnienia i wysokości niezapłaconego podatku, jednak każda sytuacja oceniana jest indywidualnie. Wykroczenie skarbowe grozi w sytuacji, gdy kwota, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, powyżej tej kwoty podatnik może zostać oskarżony już o przestępstwo skarbowe. Przy wymiarze kary zwraca się również uwagę na sytuację finansową podatnika, jego intencje i okoliczności sprawy (np. chwilowa trudna sytuacja życiowa, długi wyjazd za granicę).

Grzywny to nie jedyna sankcja przewidziana dla podatnika, który po terminie składa swoje zeznanie podatkowe. Jeśli zeznanie roczne nie zostanie złożone w wyznaczonym terminie, trzeba się także liczyć z naliczeniem i koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. Są one doliczane do zaległości głównej. Do pozostałych konsekwencji należy brak możliwości przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Korekta PIT

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Jak postępować w przypadku nie złożenia PIT w terminie?

Jeśli podatnik nie dopełnił swojego obowiązku i nie złożył swojego PIT, to w pierwszej kolejności powinien złożyć zaległe zeznanie oraz uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami. Podatnik powinien również złożyć czynny żal do urzędu skarbowego. Czynny żal to szansa dla zapominalskich na uniknięcie sankcji karno-skarbowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal uratuje nas przed karą, ale pod pewnymi warunkami

Czynny żal to dobrowolne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Do tego rodzaju czynów należy również niewypełnienie w terminie obowiązku podatkowego, czyli np. niezłożenie zeznania podatkowego. Zatem nie tylko niestosowne działania, ale również jego brak może narazić nas na konsekwencje karne.

Możemy jednak uniknąć kary jeśli:

  • złożymy czynny żal, czyli poinformujemy o popełnieniu przez nas czynu zabronionego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, jednocześnie wskazując na wszystkie istotne okolicznościach popełnienia czynu
  • równolegle dopełnimy obowiązków np. złożymy zaległe zeznanie wraz z uregulowaniem zobowiązania z niego wynikającego wraz z odsetkami.

Wypełnij i wyślij druk czynny żal

Najlepiej czynny żal złożyć w formie pisemnej, ewentualnie ustnie z wpisem do protokołu. Trzeba też pamiętać, że z czynnego żalu nie skorzystamy z wyprzedzeniem. Procedura ta jest przewidziana do zdarzeń, które zostały już popełnione np. jeśli wiemy, że nie będziemy mogli złożyć zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie to nie możemy przed tą datą przedłożyć czynnego żalu organom podatkowym.

Czynny żal powinien złożyć ten, kto nie dopełnił swoich obowiązków. Jeśli uchybienie leży po stronie np. biura księgowego to czynny żal składa to biuro księgowe. Podatnika nie chroni natomiast czynny żal, jeśli:

  • został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organ podatkowy stosownie udokumentował popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
  • jest w trakcie postępowania kontrolnego
  • był organizatorem grupy lub związku, którego celem było popełnienie przestępstwa skarbowego
  • nakłaniał osobę trzecią do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Nie ma określonego terminu na złożenie czynnego żalu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że procedura czynnego żalu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli zostanie złożona w momencie, w którym organ podatkowy wie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu przez organy podatkowe czynności służbowych, chyba że nie dostarczyły one podstaw do wszczęcia postępowania w danej sprawie. Jeżeli podatnik spełni wszystkie te warunki nie musi obawiać się kar ze strony fiskusa.

Monika Piątkowska

autor: Monika Piątkowska

Doradca Podatkowy nr wpisu 14368. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i rachunkowość, ze specjalizacją Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. W 2012 uzyskała uprawnienia certyfikowanego Głównego Księgowego z wpisem na listę Ministerstwa Finansów. Od początku kariery mocno związana z finansami przedsiębiorstw, w latach 2015-2022 audytor w Raiffeisen Bank Polska S.A., a następnie BNP Paribas Bank Polska S.A. zajmowała się głównie analizą ekonomiczno-finansową małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecnie w ramach własnej kancelarii podatkowej udziela porad z zakresu prawa podatkowego, reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz w podatkowych postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Świadczy usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego i spółek Skarbu Państwa. Autorka wielu publikacji, artykułów o tematyce podatkowej. Doradca Podatkowy w e-pity. pl.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: