z dnia: 2021-09-27

Znaczna część rodziców z rodzin wielodzietnych ma szansę na korzystanie z dodatkowej ulgi na dzieci i łączenie jej z ulgą prorodzinną. Podatnicy, którzy zarabiają łącznie nie więcej niż 170.000 zł (dochód netto, po odjęciu kosztów i składek ZUS obojga rodziców), będą uprawnieni do korzystania ze zwolnienia z podatku.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Nowa reguła wynika z autopoprawki wprowadzonej do Nowego Ładu. Zgodnie z jej brzmieniem począwszy od 2022 r. rodzice o łącznych dochodach nie przekraczających 170.000 zł będą uprawnieni do zwolnienia z podatku przychodu do 85.528 zł. Zwolnienie będzie dotyczyło obojga małżonków łącznie.

Do skorzystania z ulgi nie będzie konieczne wspólne rozliczenie z małżonkiem. W efekcie w przypadku małżonków rozliczających się samodzielnie konieczny stanie się podział zwolnienia pomiędzy podatników.

Podział ulgi odbywać powinien zgodnie z zasadą ujętą w polskim ładzie dotyczącą ulgi prorodzinnej, tzn. wspierać ma rodzica faktycznie opiekującego się dzieckiem. Kwotę podatnicy będą mogli odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania rozumie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).

Zwolnienie dotyczyć ma podatków korzystających nie tylko z zasad ogólnych, ale również z podatku liniowego czy ryczałtowców. Obejmowałoby zatem ogół rozliczanych podatków.

Zamiast rozliczenia z dzieckiem - ulga dla samotnych rodziców

Komisja Finansów na posiedzeniu 23.09.2021 r. przyjęła też poprawki polegające m.in. na: zastąpieniu proponowanego w ustawie sposobu obliczania podatku dochodowego przez samotnych rodziców ulgą podatkową.

Chodzi o usunięcie zasady, według której rodzic może korzystać z podwójnej wysokości kwoty wolnej od podatku, za dziecko i za siebie, co w przypadku Nowego Ładu - dawałoby samotnemu rodzicowi aż 60.000 zł wolne od podatku. Taka forma rozliczeń faworyzować mogłaby osoby o znaczących zarobkach, które zgodnie z celem Nowego Ładu mają pokrywać większą część podwyższonych zobowiązań na rzecz budżetu państwa.

W nowym brzmieniu ustawy o PIT, podatnik zamiast rozliczać się z dzieckiem, otrzyma dodatkową ulgę podatkową, odliczaną od jego dochodu.

Oba rozwiązania zostaną obecnie poddane pod rozpatrzenie w Sejmie w trakcie II czytania Polskiego Ładu.

Zobacz także: alimenty a PIT - ulga dla samotnie wychowujących dzieci
Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: