z dnia: 2023-11-24

Podstawą naliczenia podatku od spadków i darowizn jest wartość nabytych rzeczy po potrąceniu długów i ciężarów. Gdy ciężary są większe niż wartość tych rzeczy, nie powstaje zobowiązanie podatkowe

Para pozostająca w nieformalnym związku wspólnie kupiła mieszkanie - mężczyzna udział wynoszący 9/10, a kobieta - 1/10. Zakup został sfinansowany częściowo środkami własnymi każdego z kupujących a częściowo - kredytem hipotecznym zaciągniętym przez nich wspólnie. Mężczyzna zamierza przekazać partnerce cały swój udział umową darowizny. Umowa o kredyt hipoteczny pozostanie w niezmienionej postaci, ciężarem w postaci hipoteki będzie natomiast obarczona sama nieruchomość. W chwili wykonywania darowizny wartość darowanego udziału będzie niższa niż 9/10 hipoteki na mieszkaniu. Kobieta, która wystąpiła w tej sprawie o indywidualną interpretację, jest zdania, że w takiej sytuacji nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu opisanej we wniosku darowizny. Wprawdzie obowiązek podatkowy wystąpi, jednak ze względu na to, że wartość hipoteki obciążająca darowane udziały przekracza wartość tych udziałów, podstawa opodatkowania wyniesie zero.

Odwołana darowizna nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. Przez ciężar należy rozumieć inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza jego wartość rynkową, a więc na przykład hipotekę.

Ustanowiona na nieruchomości hipoteka stanowić będzie obciążenie, które należy zaliczyć do długów i ciężarów w rozumieniu tej ustawy. Zatem wartość 9/10 części lokalu mieszkalnego, nabyta przez Panią w drodze darowizny, powinna być pomniejszona o 9/10 część kwoty hipoteki. Skoro w sprawie, której dotyczy wniosek, wartość hipoteki przypadająca na nabywany udział przekroczy wartość tego udziału, to podstawa opodatkowania wyniesie zero. Nie dojdzie więc do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-3.4015.215.2023.1.AD z 14 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: