z dnia: 2023-09-22

Odwołanie darowizny przez darczyńcę spowoduje powrót do stanu sprzed zawarcia umowy darowizny, nie można więc mówić o powstaniu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik będący niewyłącznym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kilka lat temu przekazał tej spółce w drodze darowizny nieruchomość gruntową, na której miała zostać zrealizowana inwestycja. W umowie darowizny była zawarta klauzula, że w razie braku realizacji ten inwestycji w określonym czasie darowiznę można odwołać. Do odwołania darowizny faktycznie doszło (na podstawie art. 898 Kodeksu cywilnego, a więc w związku z rażącą niewdzięcznością obdarowanego), a spółka dokonała zwrotu nieruchomości w formie aktu notarialnego. W czasie między dokonaniem darowizny a jej odwołaniem wartość tej nieruchomości znacznie wzrosła. Chcąc upewnić się, że w tej sytuacji nie musi płacić ani podatku dochodowego, ani podatku od spadków i darowizn, darczyńca wystąpił o indywidualną interpretację.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że o uzyskaniu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można mówić, gdy podatnik uzyskuje określone przysporzenie majątkowe. Natomiast na podstawie przepisów o odwołaniu darowizny obdarowanego, który wykazał się wobec darczyńców rażącą niewdzięcznością, uważa się za bezpodstawnie wzbogaconego. Wykonanie przez niego obowiązku świadczenia zwrotnego na rzecz darczyńcy jest przywróceniem stanu pierwotnego (sprzed dokonania darowizny). W związku ze zwrotem darowizny wartość majątku wnioskodawcy wróci do stanu sprzed zawarcia umowy darowizny, nie można więc mówić o powstaniu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dyrektor KIS zauważył też, że w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wymienione są sytuacje, w których nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W tym katalogu nie ma odwołania darowizny, więc, jako nieobjęte zakresem ustawy, nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Źródło: indywidualne interpretacje 0111-KDIB2-2.4015.87.2023.4.MM z 5 września 2023 r. oraz 0114-KDIP3-1.4011.631.2023.3.EC z 5 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: