z dnia: 2023-11-03

Nie ma podstaw, by wyodrębniać wartość poszczególnych elementów składowych nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą.To pozwala szeroko rozumieć pojęcie wydatków na zaspokojenie własnego celu mieszkaniowego - wynika z korzystnego dla podatnika wyroku WSA w Gdańsku.

Wyrok jest kolejnym punktem w sporze, jaki z fiskusem prowadzi mężczyzna, który przed upływem pięciu lat sprzedał otrzymane w formie darowizny mieszkanie i część uzyskanych ze sprzedaży środków przeznaczył na zakup działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem inwentarskim. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w rejestrze gruntów jest ona sklasyfikowana jako grunty rolne zabudowane (część o powierzchni 0,33 ha) oraz grunty orne i pastwiska trwałe (część o powierzchni 6,14 ha). Mężczyzna w 2021 r. wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że może ten wydatek zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe i skorzystać dzięki temu ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga mieszkaniowa jest prawem majątkowym i podlega dziedziczeniu

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS uznał wtedy, że wydatkiem uprawniającym do zwolnienia podatkowego jest tylko wydatek poniesiony na zakup budynku mieszkalnego. Podatnik zaskarżył tę interpretację do sądu. WSA w Gdańsku w 2022 r. interpretację uchylił, uznając, że wydatek poniesiony na nabycie nieruchomości gruntowej, w której skład, oprócz budynku mieszkalnego, wchodzi również budynek gospodarczy, jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy o PIT. Sąd zauważył, że oba budynki są integralną częścią nieruchomości, a ustawodawca nie wprowadził ograniczeń co do powierzchni gruntu związanego z danym budynkiem. Fiskus wniósł skargę kasacyjną od wyroku, jednak NSA oddalił ją w 2023 r.
W kolejnej interpretacji w tej sprawie fiskus, zobligowany stanowiskiem obu sądów, złagodził swoje stanowisko. Uznał, że do zastosowania zwolnienia podatkowego uprawniają wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz tej części gruntu, która jest związana z budynkami i która sklasyfikowana została w rejestrze gruntów jako grunty rolne zabudowane. Natomiast nie uprawniają do niego wydatki na nabycie części działki sklasyfikowanej jako grunty orne i pastwiska, gdyż na tej części gruntu nie sposób zaspokajać potrzeb mieszkaniowych.
Także i tę interpretację WSA w Gdańsku uchylił. Sąd podkreślił, że skoro cała działka jest objęta jedną księgą wieczystą i została nabyta w ramach jednej transakcji, to nie ma podstaw, by wyodrębnić wartość poszczególnych elementów składowych nieruchomości.

Podział nieruchomości przed sprzedażą nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej

Źródło: indywidualne interpretacje 0115-KDIT2.4011.140.2021.1.MM z 2 lipca 2021 r. oraz 0115-KDIT2.4011.140.2021.8.MM z 7 lipca 2023 r., wyroki WSA w Gdańsku: I SA/Gd 1186/21 z 1 lutego 2022 r. i I SA/Gd 801/23 z 26 października 2023 r., wyrok NSA II FSK 443/22 z 1 lutego 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: