z dnia: 2023-10-13

Każdy właściciel nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż podejmuje działania zwiększające jej atrakcyjność handlową. Takie działania nie mogą być podstawą do uznania, że sprzedaż nastąpiła w ramach działalności gospodarczej - uznał WSA w Gdańsku, uchylając indywidualną interpretację.

Wyrok uchylił interpretację wydaną w styczniu 2023 r. na wniosek podatnika planującego sprzedaż nieruchomości gruntowej. Wnioskodawca od 2001 r. prowadził działalność gospodarczą (a dodatkowo - działalność rolniczą), a w 2009 r. stał się właścicielem powierzchni rolnych. Zakupione na kredyt działki zostały nabyte do majątku prywatnego, nigdy nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych, nigdy nie były wykorzystywane na cele prowadzonej działalności gospodarczej ani prowadzonej działalności rolniczej, zaś koszty związane z obsługą kredytu na zakup nieruchomości nie obciążyły kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca nie zajmuje się obrotem nieruchomościami.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Właściciel, który podzielił posiadaną nieruchomość na cztery części i sprzedał je, wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie, że taka transakcja nie będzie skutkować powstaniem zobowiązania podatkowego, ponieważ przychody z odpłatnego zbycia po upływie pięcioletniego okresu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dyrektor KIS w interpretacji uznał jednak, że przychody z takiej sprzedaży należy potraktować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jego zdaniem świadczy o tym fakt, że działki nie zostały nabyte dla zaspokojenia jakichkolwiek potrzeb prywatnych, zakupu nie można również uznać za lokatę kapitału, gdyż był finansowany kredytem, a właściciel podjął szereg czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych, które powodują podniesienie wartości tych działek (likwidacja grobli, zasypanie stawów, wniosek o podział działek). Celem nabycia tych nieruchomości był więc zamiar finansowy i inwestycyjny, a nie realizacja osobistych potrzeb. Dlatego, zdaniem dyrektora KIS, przychodu z planowanej sprzedaży działek nie można zakwalifikować do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, tylko do przychodów z działalności gospodarczej - i należy go opodatkować według zasad przewidzianych dla tego źródła.

UDG Umowa dzierżawy gruntu

W odpowiedzi na skargę organ interpretacyjny podtrzymał swoje stanowisko. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który z kolei uznał, że sprzedaż spornych działek nie miała związku z działalnością gospodarczą, a czynności związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży miały cechy zwykłego dbania o własne interesy finansowe. Każdy właściciel nieruchomości, którą przeznacza na sprzedaż, podejmuje działania zwiększające jej atrakcyjność handlową. Natomiast fakt podziału nieruchomości na zaledwie cztery działki wyklucza uznanie, że wystąpiła, niezbędna dla uznania prowadzenia działalności gospodarczej, przesłanka jej "ciągłości". Dlatego sąd zdecydował o uchyleniu indywidualnej interpretacji.

Źródło: wyrok WSA w Gdańsku I SA/Gd 311/23, indywidualna interpretacja 0115-KDIT3.4011.770.2022.2.JS z 11 stycznia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: