z dnia: 2024-07-08

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił korzystną dla podatnika indywidualną interpretację dotyczącą prawa do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Pierwotna interpretacja została wydana na wniosek podatniczki, która w 2022 r. dokonała wymiany pokrycia dachowego i okien dachowych w domu, którego jest współwłaścicielką (wraz z mężem). Wydatki związane z pracami blacharsko - dekarskimi oraz wymianą poszycia dachowego zostały udokumentowane fakturą wystawioną na nazwiska obojga małżonków, natomiast wydatki na zakup okien dachowych nie zostały udokumentowane fakturami. Dzięki wykonanym pracom znacznie poprawiła się efektywność energetyczna budynku i zmniejszyło zapotrzebowanie na energię. Podatniczka zapytała więc o możliwość odliczenia poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor KIS zgodził się wówczas (w indywidualnej interpretacji 0111-KDSB2-1.4011.166.2023.2.AZ z 30 czerwca 2023 r.) ze stanowiskiem, że od podstawy opodatkowania można odliczyć udokumentowane fakturami wydatki na wymianę pokrycia dachowego, z kolei brak faktury uniemożliwia odliczenie wydatków na zakup okien.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał jednak, że ta interpretacja jest nieprawidłowa. Odwołał się do treści Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wskazał, że wymieniono w nim m.in.:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem jako materiały budowlane i urządzenia,
  • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów jako usługi.

Dach budynku może być uznany za przegrodę budowlaną, dlatego wydatki na docieplenie dachu należy uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. We wspomnianym rozporządzeniu nie wskazano natomiast wydatków na wymianę ani na budowę dachu. Ich brak w katalogu wydatków wymienionych w tym rozporządzeniu wyklucza ten rodzaj wydatku z możliwości zastosowania ulgi termomodernizacyjnej - uznał Szef KAS.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje również w przypadku rozbudowy

Źródło: zmiana interpretacji indywidualnej DOP3.8222.51.2024.CNRU z 14 czerwca 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: