z dnia: 2024-03-08

Powrót do Polski kilka dni przed końcem roku kalendarzowego spowodował, że podatniczka straciła prawo do skorzystania z ulgi podatkowej.

Podatniczka posiadająca polskie obywatelstwo w lipcu 2019 przeprowadziła się z Polski do Meksyku, gdzie przebywał już jej mąż. Kobieta początkowo korzystała z wizy turystycznej, zaś tymczasowym rezydentem Meksyku została w październiku 2021 r. (wcześniej procedura wydawania rezydencji była zawieszona przez pandemię). Zgodnie z meksykańskim prawem, była traktowana jako rezydent podatkowy Meksyku w latach 2020, 2021 i 2022. W tym czasie jej mieszkanie własnościowe w Polsce było niezamieszkałe, nie było też wynajmowane. 29 grudnia 2022 r. małżonkowie wrócili do Polski, okres noworoczny spędzili podróżując i odwiedzając rodzinę w Polsce, zaś do swojego polskiego mieszkania wprowadzili się 2 stycznia 2023 r. Kobieta jest zdania, że przeniesienie jej interesów życiowych do Polski nastąpiło właśnie 2 stycznia 2023 r., bo dopiero wtedy mogła wypakować walizki pierwszy raz od opuszczenia mieszkania w Meksyku, miała możliwość dokonania pierwszych zakupów spożywczych czy innych codziennych czynności. Wystąpiła więc o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że w tej sytuacji przysługuje jej prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT, czyli tzw. ulgi na powrót.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wymagany jest brak miejsca zamieszkania w Polsce przez trzy lata kalendarzowe przed powrotem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Zaznaczył, że aby ocenić, czy podatniczka może skorzystać z tego zwolnienia, należy w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło przeniesienie jej miejsca zamieszkania do Polski. Uznał, że skoro kobieta w okresie od 29 do 31 grudnia 2022 r. przebywała na terytorium Polski, będąc w trakcie przeprowadzki do Polski, gdzie posiadała mieszkanie własnościowe, to należy uznać, że w świetle art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posiadała centrum interesów osobistych w Polsce od dnia 29 grudnia 2022 r. Nie ma na to wpływu moment rozpakowania walizek po powrocie z Meksyku, dokonania zakupów spożywczych czy wykonywania innych codziennych czynności. Natomiast, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, osobę fizyczną, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) uważa się za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

Jak przypomniał Dyrektor KIS, ulga na powrót przysługuje m.in. pod warunkiem, że podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Skoro podatniczka wyjechała do Meksyku w lipcu 2019 r., a wróciła do Polski 29 grudnia 2022 r., to nie spełniła tego warunku, gdyż w jej przypadku brane pod uwagę są trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok 2022. Dlatego, niezależnie od spełnienia pozostałych przesłanek, kobiecie nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na powrót.

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.616.2023.2.ENB z 24 lutego 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: