z dnia: 2024-02-23

Ulgą na powrót objęte są tylko przychody ze źródeł wprost wskazanych w ustawie o PIT. Nie ma wśród nich przychodów z prywatnego najmu nieruchomości - wskazał Dyrektor KIS.

Podatnik, który nie posiada innego obywatelstwa poza polskim, mieszka w Wielkiej Brytanii i od 31 marca 2020 r. jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Od 2015 r. prowadzi na terytorium tego kraju działalność gospodarczą w zakresie usług remontowych i budowlanych. Mężczyzna planuje, że w 2024 r., jako rezydent brytyjski, kupi w Polsce dwie nieruchomości mieszkalne: lokal do najmu prywatnego i lokal, który następnie sprzeda przed upływem pięciu lat od daty nabycia. Zastrzega, że nie będzie prowadził na terytorium Polski działalności gospodarczej, a nabycie tych nieruchomości nastąpi do majątku prywatnego.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podatnik planuje powrót do Polski i zakłada, że 1 stycznia 2025 r. będzie już posiadał miejsce zamieszkania i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W związku z tym wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że po powrocie do Polski nabędzie prawo do skorzystania z „ulgi na powrót" z tytułu przychodów z najmu nieruchomości kupionej przez zmianą rezydencji podatkowej z brytyjskiej na polską.

Ulga na powrót obejmuje tylko przychody z niektórych źródeł

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał jednak, że w przypadku tzw. „ulgi na powrót” zwolnieniem objęte są, do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym, przychody podatnika tylko z określonych źródeł, a więc ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z zasiłku macierzyńskiego. Wnioskodawca planuje natomiast osiąganie dochodów z tytułu najmu prywatnego, opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. To źródło przychodu nie zostało wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem podatnik nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi na powrót.

Karta Polaka a ulga na powrót

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.949.2023.2.AC z 6 lutego 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: