z dnia: 2023-11-03

Utrata ważności Karty Polaka w związku z wydaniem zezwolenia na pobyt stały w Polsce nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi na powrót - potwierdził dyrektor KIS

Mężczyzna posiadający obywatelstwo białoruskie przeprowadził się do Polski w 2022 r. na podstawie wizy krajowej, wydanej na podstawie Karty Polaka. Od tego czasu wynajmuje w Polsce mieszkanie, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej. Planuje też złożenie wniosku o polskie obywatelstwo. Ponieważ uzyskał zezwolenie na pobyt stały w Polsce, jego Karta Polaka z mocy prawa utraciła ważność. Mężczyzna wystąpił o indywidualną interpretację, aby upewnić się, że brak ważnej Karty Polaka nie odbierze mu prawa do skorzystania z ulgi na powrót w latach 2023-2026.

Ulga na powrót lub zmianę rezydencji podatkowej

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawca spełnił warunek wskazany w art. 21 ust. 43 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przeniósł miejsca zamieszkania na terytorium Polski w związku z posiadaniem Karty Polaka. Utrata ważności z mocy prawa wydanej mu Karty Polaka w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski nie pozbawia go prawa do skorzystania z ulgi. Ponieważ spełnia też inne określone w ustawie warunki, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, obejmującego przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a)-d) ww. ustawy, a więc m.in. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Źródło: interpretacja indywidualna 0111-KDSB2-1.4011.307.2023.2.MSU z 25 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: