z dnia: 2024-07-08

W ramach ulgi rehabilitacyjnej niepełnosprawny podatnik może odliczyć wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne lub rehabilitacyjno-lecznicze, a nie na dowolne zabiegi służące poprawie jego zdrowia. Rozszerzająca interpretacja tego przepisu jest niedozwolona.

Podatniczka w 2021 r. przeszła zabieg operacyjny kręgosłupa. W 2022 r. otrzymała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (II grupa inwalidzka) na czas określony do 31 maja 2025 r. Ponieważ konsekwencją operacji były dolegliwości bólowe, w 2023 r. kobieta poddała się zleconemu przez neurochirurga zabiegowi neuromodulacji PRF, którego celem było czasowe wyłączenie przewodnictwa w nerwie, a tym samym zmniejszenie tych dolegliwości. Za zabieg, którego koszt to około 6 tys. zł, otrzymała imienną fakturę, na której jako nazwę usługi wpisano „usługi medyczne związane z operacją”. Kobieta wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że przysługuje jej prawo do odliczenia tego wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu podatkowym za rok 2023 na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Odliczeniu podlegają wydatki na zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem podatniczki. W interpretacji podkreślił, że zgodnie z przepisem, na który powołała się wnioskodawczyni, wydatkami uprawniającymi do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej są wydatki poniesione na odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne. Wskazał też, że przepisy regulujące prawo do ulgi powinny być interpretowane ściśle, a ich rozszerzająca interpretacja jest niedozwolona. Zauważył też, że organ podatkowy nie jest właściwy merytorycznie do stwierdzania, czy dany zabieg jest zabiegiem leczniczo-rehabilitacyjnym. Dlatego do ustawy o PIT wprowadzono obowiązek przedłożenia przez podatnika dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (zgodnie z do art. 26 ust. 7c tej ustawy). Taki dokument stanowi potwierdzenie przez lekarza, czyli podmiot posiadający odpowiednie kompetencje, charakteru odbytych zabiegów - a więc że są to zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

Podatniczka nie posiada zaświadczenia, że wykonany zabieg jest zabiegiem rehabilitacyjnym lub leczniczo-rehabilitacyjnym, a dodatkowo faktura została wystawiona za „usługi medyczne związane z operacją”. W tej sytuacji nie przysługuje jej prawo odliczenia wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej, nawet jeśli wydatek został poniesiony w celu poprawy jej zdrowia.

Brak imiennej faktury pozbawia prawa do odliczenia

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-2.4011.258.2024.2.DA z 14 czerwca 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: