z dnia: 2024-04-26

Wydatek, który nie został prawidłowo udokumentowany, nie może być odliczony w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wynika z indywidualnej interpretacji.

Podatnik w 2023 r. poniósł wydatki na rehabilitację niepełnoletniego syna, u którego zdiagnozowano autyzm i który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Część kosztów terapii logopedycznej, terapii zajęciowej oraz terapii integracji sensorycznej była objęta zryczałtowaną dopłatą, resztę wydatków mężczyzna opłacił z własnych środków. Faktury za udział w tych terapiach zostały wystawione na imię i nazwisko żony podatnika, ale z ich treści wynika, że wydatki były związane z rehabilitacją syna. Podatnik wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że może odliczyć te kwoty w swoim rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatki poniesione na rehabilitację syna pozostającego na jego utrzymaniu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podatnik musi mieć potwierdzenie, że to on jest kupującym

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wymienione we wniosku terapie mieszczą się w definicji zabiegów rehabilitacyjnych lub leczniczo-rehabilitacyjnych i że wydatki na takie terapie mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wskazał, że odliczenie wydatków związanych z niepełnosprawnością w ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobie niepełnosprawnej lub podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, a gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, to każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. Potwierdził też, że zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT wysokość wydatków na te cele ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Podatnik nie posiada takiego dokumentu wystawionego na jego dane, nie został zatem spełniony warunek udokumentowania wydatku. To zaś wyklucza skorzystanie z odliczenia.

Deklaracje podatkowe z minionych lat można skorygować o ulgę rehabilitacyjną

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-2.4011.173.2024.2.KR z 22 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: