z dnia: 2024-06-21

Wypłata relokacyjna i dodatek mieszkaniowy przysługujące pracownikowi przenoszonemu do innej lokalizacji mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego - potwierdził Dyrektor KIS

W 2022 r. pracownik został na kilka miesięcy przeniesiony przez pracodawcę do pracy w innej lokalizacji. Oznaczało to dla niego konieczność przeprowadzki wraz z rodziną. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w zatrudniającej go firmie, w tej sytuacji otrzymał od pracodawcy jednorazową wypłatę relokacyjną, składającą się z dodatku z tytułu przeprowadzki oraz dodatku relokacyjnego (w wysokości 1/12 rocznego wynagrodzenia). Te pieniądze miały mu zrekompensować dodatkowe koszty związane z przeniesieniem. Dodatkowo pracownik przez 6 miesięcy otrzymywał dodatek mieszkaniowy, przeznaczony na wynajem mieszkania w lokalizacji z dogodnym dojazdem do nowego miejsca pracy (mieszkanie znajdowało się poza miejscowością, w której zlokalizowane jest biuro). Mężczyzna wystąpił o indywidualną interpretację, aby dowiedzieć się o podatkowe konsekwencje otrzymywania tych świadczeń. Jego zdaniem wypłata relokacyjna powinna być zwolniona z podatku dochodowego w całości, natomiast dodatek mieszkaniowy - do kwoty 500 zł miesięcznie.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podwyższone koszty uzyskania przychodu odbierają prawo do zwolnienia podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem tylko częściowo. W interpretacji wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Ponieważ w rocznym rozliczeniu podatku za rok 2022 mężczyzna wykazał kwotę tych dodatków jako kwotę do opodatkowania, przysługuje mu prawo do skorygowania zeznania w tym zakresie.

Następnie Dyrektor KIS wskazał, że kwestię zwolnienia z podatku dochodowego dodatku mieszkaniowego regulują przepisy art. 21 ust. 1 pkt 19 oraz art. 21 ust. 14 ustawy o PIT. Zgodnie z nimi, świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników są częściowo zwolnione z podatku dochodowego - limitem jest kwota 500 zł miesięcznie - ale tylko pod warunkiem, że pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze względu na zamieszkiwanie poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Ponieważ z wniosku o indywidualną interpretację wynika, że pracownik korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, nie ma prawa do skorzystania z tego zwolnienia.

Praca zdalna nie pozbawia prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.220.2024.2.ŁS z 11 czerwca 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: