z dnia: 2024-04-07

Nawet gdy pracownik wykonuje pracę w pełni zdalnie, zachowuje prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przysługujących osobom mieszkającym poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy - wynika z indywidualnej interpretacji.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę wykonuje tę pracę całkowicie zdalnie w swoim miejscu zamieszkania, położonym poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Korzysta ze sprzętu powierzonego przez pracodawcę, otrzymuje też zryczałtowany zwrot kosztów za wykorzystanie mediów i utrzymanie zaplecza socjalnego. Zgodnie z oświadczeniem pracownika, warunki w miejscu pracy zdalnej spełniają zasady BHP. Pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, a gdy jest wzywany do biura, otrzymuje świadczenia należne w związku z podróżą służbową.

Firma uznała, że w takiej sytuacji miejsce pracy zdalnej spełnia wymogi definicji zakładu pracy zawarte w przepisach BHP, a wobec braku takiej definicji w przepisach Kodeksu pracy i ustawy o PIT przyjęła, że w przypadku pracy zdalnej wykonywanej w miejscu zamieszkania pracownika, jego zakład pracy i miejsce zamieszkania znajdują się w tej samej miejscowości. W efekcie pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów w standardowej wysokości. Wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić swoje stanowisko.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Faktyczne miejsce wykonywania pracy nie decyduje o kosztach

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił jednak, że gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, to niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy zdalnej, pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy pracownik otrzymuje dodatek za rozłąkę lub zwrot kosztów dojazdu niezaliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu. Przypomniał też, że warunkiem zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy poborze zaliczek przez zakład pracy jest złożenie przez pracownika oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania kosztów w tej wysokości.

Od ryczałtu za pracę zdalną nie ma PIT

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.70.2024.2.KC z 22 marca 2024 r.

Propozycje zmian KSeF po konsultacjach

Data wprowadzenia obowiązku fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur będzie jednakowa dla czynnych podatników VAT i dla podatników zwolnionych. W KSeF będzie można wystawiać faktury dla konsumentów oraz faktury z załącznikami - zaproponowało Ministerstwo Finansów.

Propozycje zmian KSeF po konsultacjach

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: