z dnia: 2023-08-18

Obowiązujące od 7 kwietnia 2023 r. przepisy o pracy zdalnej przyznają pracownikom ryczałt za prąd, zużyte w ich prywatnym lokalu media czy z tytułu wydatków za internet, własny komputer czy inny sprzęt. Mimo, że możnaby poszukiwać w tym przypadku przysporzenia po stronie pracownika, to fiskus prezentuje w tym zakresie liberalne podejście. Wskazał, co jest świadczeniem w naturze lub nieodpłatnym świadczeniem w stosunku do ryczałtów za pracę zdalną.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Ustawa - kodeks pracy wskazuje, że przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych. Ta wartość stanowi element, którego nie można zdaniem organów podatkowych uznać za przysporzenie.

PIT 2 w 2023/2024 roku - poradnik jak wypełnić

W przeciwnym bowiem razie podatnik raz opodatkowany byłby od wypłacanego mu wynagrodzenia, a powtórnie - od wypłacanego ryczałtu stanowiącego równoważność kosztów ponoszonych w związku z uzyskanym wynagrodzeniem (kosztów, które poniósł faktycznie, a których nie mógł odliczać przy kalkulacji podatku od uzyskiwanego wynagrodzenia).

Wniosek o świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej

Organy podatkowe mogą jednak mieć wątpliwość co oznacza rynkowa wartość kosztów oraz normy zużycia materiałów przez zatrudnionego zdalnie. Na ten moment podchodzą jednak do tego liberalnie. Akceptowanym jest wyliczanie ryczałtu na podstawie:

  • uśrednionych cen rynkowych energii elektrycznej oraz norm poboru oraz uśrednionych kosztów usług telekomunikacyjnych (bez konieczności przedstawiania faktur za media) - interpretacja z 21.07.2023 r., sygn. akt 0115-KDIT3.4011.417.2023.1.PS,
  • uśrednionych cen za internet i prąd, bez konieczności przedstawiania faktur za te wydatki (interpretacja z 12.05.2023 r., sygn. akt 0114-KDIP3-2.4011.341.2023.2.MN).

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: