z dnia: 2024-03-08

Przekazanego pracownikowi vouchera lub prezentu, który nie jest formą dodatkowej gratyfikacji za pracę, nie traktuje się jako przychodu w rozumieniu ustawy o PIT - wynika z indywidualnej interpretacji.

Spółka akcyjna planuje wręczanie pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę nagród jubileuszowych w postaci voucherów do restauracji oraz prezentów rzeczowych z okazji np. świąt, ślubu, narodzin dziecka, przejścia na emeryturę, jubileuszu spółki itp. Vouchery i prezenty będą finansowane ze środków obrotowych spółki. Voucher lub prezent ma być formą gratulacji i podziękowania dla pracownika za lata pracy w spółce, nie będzie stanowił dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę, jego przekazanie nie będzie zależało od osiąganych w pracy wyników, ocen rocznych, czy wskaźników absencji, a jego wartość będzie niezależna od zajmowanego przez pracownika stanowiska.

We wniosku o indywidualną interpretację firma postawiła tezę, że w związku z przekazaniem pracownikom voucherów lub prezentów nie powstanie u nich przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych, a tym samym na spółce nie będą spoczywały obowiązki płatnika związane z obliczeniem i pobraniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przekazanie voucheru lub prezentu będzie bowiem stanowiło darowiznę, która nie stanowi przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Pracodawcy zwykle nie dokonują darowizn na rzecz pracowników, ale są wyjątki od tej zasady

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy którego uzyskanie korzyści majątkowej mieszczącej się w definicji przychodu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w PIT w przypadku przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Przypomniał też, że do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców budziła wątpliwości i prowadziła do sporów interpretacyjnych. We wspomnianym wyroku TK wskazał jako rzecz oczywistą, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników oraz że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko postać pieniężną, lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które w praktyce są postrzegane jako jego element. Równocześnie TK zastrzegł, że gdyby pracodawca rzeczywiście chciał obdarować konkretnego pracownika i np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręczyć mu zegarek, to taką korzyść należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn. Dyrektor KIS uznał więc, że darowizna na rzecz pracowników, voucherów oraz prezentów, które nie stanowią dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę, co do zasady będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nie będzie stanowić dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. zaś na spółce jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dobrowolne wpłaty na rzecz internetowego twórcy są darowizną

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.1141.2023.1.JK3 z 1 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: