z dnia: 2023-11-17

Regularne, dobrowolne wpłaty na rzecz internetowego twórcy są nieopodatkowane, o ile ich suma nie przekroczy progu wskazanego w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

O indywidualną interpretację wystąpił mężczyzna, który zamierza podjąć aktywność jako twórca internetowy i udostępniać na swoim kanale filmy z nagranymi wykładami. Jego wkładem w powstanie filmu będzie odczytanie tłumaczenia przygotowanego przez osoby trzecie, zarejestrowanie go jako dodatkowej (lektorskiej) ścieżki dźwiękowej i sklejenie z oryginalnym filmem. Dostęp do tych filmów będzie bezpłatny, jednak mężczyzna spodziewa się wpływów z tej działalności w postaci dobrowolnych darowizn od odbiorców. Te kwoty mają być przekazywane na jego rachunek bankowy prowadzony w polskim banku. Mężczyzna chciał się upewnić, że uzyskiwane w ten sposób wpływy będą podlegały podatkowi od spadków i darowizn.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji dyrektor KIS podkreślił, że skoro wpłaty przekazywane przez internautów będą miały charakter dobrowolny i niezobowiązujący, to stosunek prawny łączący twórcę z odbiorcami jego treści będzie odpowiadać umowie darowizny. Darczyńcą będzie każda osoba wykonująca przelew, a środki będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w zależności od przyporządkowania darczyńcy do odpowiedniej grupy podatkowej oraz od darowanej kwoty. Twórca będzie zobowiązany do zapłaty podatku i składania zeznania podatkowego zawsze, gdy łączna kwota otrzymana od jednego darczyńcy w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie otrzymanie darowizny, przekroczy:

  • 36 120 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 5 733 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Takiego zgłoszenia należy dokonać na druku zeznania podatkowego SD-3.

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych

Dyrektor KIS zastrzegł też, że wydana interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od spadków i darowizn. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych będą rozstrzygnięte w osobnej interpretacji.

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-2.4015.114.2023.3.MM z 8 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: