z dnia: 2024-03-22

Ustawowe odsetki za opóźnienie, związane z nieważnością umowy kredytowej denominowanej do franka szwajcarskiego, nie podlegają opodatkowaniu PIT - wynika z indywidualnej interpretacji.

Kredytobiorcy w 2007 r. zawarli z bankiem umowę kredytu na cele mieszkaniowe. Kwota umowy została wyrażona we frankach szwajcarskich i wypłacona w złotych. Ponieważ w umowie znalazły się niezgodne z prawem zapisy, w 2020 r. kancelaria adwokacka reprezentująca kredytobiorców skierowała do banku pismo przedsądowe z taką informacją. Bank odrzucił wnioski przekazane przez kancelarię, dlatego kredytobiorcy złożyli przeciwko bankowi pozew tytułem nienależnego świadczenia związanego z nieważnością umowy kredytu denominowanego do CHF, wywołaną sprzecznością jej postanowień z prawem i bezskutecznością jej zapisów w rozumieniu przyjętym w art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego.

W 2022 r. Sąd Okręgowy uznał, że umowa była nieważna i nakazał kredytobiorcom zwrócenie bankowi kwoty równej wypłaconemu kredytowi w złotych, zaś bankowi - zwrócenie kredytobiorcom kwoty równej sumie wpłaconych rat kredytowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie. Bank początkowo wniósł apelację, ale ostatecznie strony zawarły ugodę, która utrzymywała w mocy treść wyroku Sądu Okręgowego. Bank zobowiązał się do wycofania apelacji, zwrócenia nadpłaty kredytu, pokrycia kosztów zastępstwa procesowego oraz wypłaty ustawowych odsetek za zwłokę (za lata 2020-2023). Wówczas kredytobiorcy wystąpili o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że przekazana przez bank kwota odsetek ustawowych za opóźnienie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Odsetki od świadczenia niepodlegającego opodatkowaniu również są wolne od podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji wskazał, że o uzyskaniu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można mówić, gdy podatnik uzyskuje określone przysporzenie majątkowe. W analizowanej sprawie wypłacona przez bank kwota zwrotu rat kredytowych nie powoduje faktycznego przyrostu w majątku kredytobiorców, a jedynie wyrównanie wcześniejszego zmniejszenia. W związku z tym zwrotem nie powstał więc przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma to znaczenie dla wyjaśnienia kwestii ewentualnego opodatkowania odsetek za opóźnienie. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są bowiem odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W opisanej sytuacji wyliczone odsetki za opóźnienie dotyczą świadczenia niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, są więc zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ugoda z bankiem podlega opodatkowaniu

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.19.2024.2.ŁS z 19 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: