z dnia: 2024-02-16

Świadczenie otrzymane od banku w zamian za zobowiązanie do odstąpienia od dalszych roszczeń w związku z umową kredytową jest przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu - wynika z indywidualnej interpretacji.

W 2011 podatniczka zawarła z bankiem denominowaną we frankach szwajcarskich umowę kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe. Ponieważ umowa zawierała klauzule abuzywne, w styczniu 2023 r. klientka wystapiła do banku o mediacje. Miesiąc później kobieta sprzedała mieszkanie i dokonała całkowitej spłaty kredytu.

Po kilku miesiącach doszło do mediacji. W wyniku zawartej ugody bank wypłacił klientce:

  • kwotę wyliczoną jako nadpłata kredytu w porównaniu z kredytem udzielonym w złotych,
  • odsetki od nadpłaconej kwoty,
  • znaczną kwotę w związku ze zobowiązaniem klientki do odstąpienia od dalszych roszczeń związanych z tą umową.

Jednocześnie bank poinformował klientkę, że ciąży na nim obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 i uwzględnienia w niej ostatniej z tych kwot. Kobieta wystąpiła o indywidualną interpretację i postawiła w niej tezę, że nie powinna płacić podatku dochodowego od wskazanej w PIT-11 dodatkowej kwoty wypłaconej przez bank w związku z zawartą ugodą.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zaniechanie poboru podatku dotyczy tylko dochodów wskazanych w rozporządzeniu

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z jego treścią, zaniechano poboru podatku (po spełnieniu dodatkowych warunków) od kwot umorzonych osobie fizycznej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego oraz otrzymanych przez osobę fizyczną świadczeń z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego w walucie obcej lub w złotych, lecz nominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania.

W analizowanym przypadku ugoda zawarta z bankiem przewiduje jednak inne. odrębne świadczenie - kwotę wypłaconą w związku ze zobowiązaniem klientki do odstąpienia od dalszych roszczeń związanych z umową kredytową. To świadczenie nie jest ani umorzoną wierzytelnością z tytułu kredytu mieszkaniowego, ani świadczeniem otrzymanym w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania. Stanowi więc ono dla podatniczki przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

https://www.e-pity.pl/inne-zrodla-przychodu/

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.586.2023.2.ŁS z 1 lutego 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: