z dnia: 2023-08-25

Własny cel mieszkaniowy nie musi być realizowany bez przerwy. Czasowy najem lokalu ani nawet jego szybka sprzedaż jeszcze nie pozbawia prawa do ulgi mieszkaniowej w PIT

Podatnik w sierpniu 2022 r. sprzedał nieruchomość kupioną w 2017 r. (a więc przed upływem pięcioletniego okresu liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zakup). Środki z jej sprzedaży wykorzystał do pomniejszenia kwoty kredytu zaciągniętego na zakup innej nieruchomości. Do transakcji kupna doszło w lipcu 2022 r., ale poprzedni właściciel, zgodnie z umową, mieszkał w niej do 30 stycznia 2023 r. Dopiero wtedy nastąpiło przekazanie lokalu. Od tego czasu lokal służył zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, który spędzał tam pojedyncze noce, korzystał z przynależącego do mieszkania ogródka, organizował z żoną spotkania rodzinne i spotkania ze znajomymi.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podatnik uznał, że obecna sytuacja rynkowa uzasadnia wynajęcie tego mieszkania. We wniosku o indywidualną interpretację zadał więc pytanie, czy taki krok nie spowoduje utraty tzw. ulgi mieszkaniowej. Postawił też tezę, że skoro przepisy nie precyzują, ile ma trwać cel mieszkaniowy i skoro nigdzie nie zostało wskazane, że po jego realizacji nie można wynajmować nieruchomości, to należy przyjąć, że do dnia obecnego cel mieszkaniowy został zrealizowany i że można wynajmować tę nieruchomość bez utraty ulgi mieszkaniowej.

Spłata pożyczki od brata nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej

W interpretacji Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem. Zauważył, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Powołał się też na wyrok NSA z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt II FSK 3126/14), w którym sąd podkreślił, że własny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu nie musi być realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia, a czasowe wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie realizował w tych mieszkaniach własnych celów mieszkaniowych.

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Nie ma więc podstaw do uznania, że podatnik nie realizuje celu mieszkaniowego, gdy nabył lokal mieszkalny w celu zamieszkania w nim, ale zamieszka w nim dopiero po upływie określonego czasu lub będzie mieszkał tylko przez pewien czas. Prawa do zwolnienia nie traci też podatnik, który przez pewien czas będzie wynajmował lokal ani podatnik, który nabył lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe, mieszkał w nim przez pewien czas, a następnie zbył go w drodze darowizny lub sprzedaży.

Źródło: interpretacja indywidualna 0113-KDIPT2-2.4011.447.2023.3.KR z 11 sierpnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: