z dnia: 2023-08-11

Spłata prywatnej pożyczki przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe nie pozwala korzystać ze zwolnienia z PIT związanego z realizacją własnych celów mieszkaniowych. Taki przywilej daje tylko przeznaczenie przychodu ze sprzedanej nieruchomości na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Mąż i żona w 2022 r. przekształcili spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, w którym mieszkali od 2012 r., w odrębne prawo własności. Mieszkanie weszło do majątku wspólnego w ramach ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej. Rok później, gdy rodzina się powiększyła, małżonkowie uznali, że jest im potrzebna większa nieruchomość. Zdecydowali, aby najpierw kupić nowe mieszkanie, a dopiero potem sprzedać dotychczasowe. By pozyskać pieniądze na zakup, mąż zaciągnął oprocentowaną pożyczkę u brata. Pożyczka została terminowo zgłoszona w urzędzie skarbowym, a w kwietniu 2023 r. małżonkowie dokonali zakupu większego mieszkania.

Małżonkowie zaproponowali pożyczkodawcy, że spłacą mu część zobowiązania, przenosząc na niego prawo własności dotychczas zamieszkiwanego mieszkania. We wniosku o indywidualną interpretację postawili tezę, że kwota spłaconej w ten sposób pożyczki, w wysokości ustalonej wartości rynkowej zbywanego mieszkania, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji przypomniał generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie (jeżeli nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej) skutkuje powstaniem przychodu. W przedstawionym opisie sprawy datą nabycia mieszkania, od której liczony jest pięcioletni termin, jest rok 2022. Przeniesienie własności mieszkania na brata męża jest więc źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na brak upływu pięcioletniego terminu.

Wydatki na wyposażenie sprzedawanego mieszkania kosztem uzyskania przychodu

Zwolnienie od podatku byłoby możliwe wyłącznie w sytuacji, gdyby spełnione były wszystkie przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Jednych z celów mieszkaniowych uprawniających do zastosowania tego zwolnienia jest spłata kredytu na cele mieszkaniowe, udzielonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK). Spłata pożyczki udzielonej przez brata, a więc inny podmiot niż bank lub SKOK, nie uprawnia do zastosowania tego zwolnienia.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDSL1-2.4011.251.2023.3.JN z 2 sierpnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: