z dnia: 2023-07-14

Wydatki poniesione na wyposażenie i umeblowanie lokalu mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości - potwierdził dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji. Z pytaniem zwrócili się do niego podatnicy, którzy kupili lokal mieszkalny na podstawie umowy deweloperskiej i przeprowadzili w nim prace wykończeniowe, wyposażając go w sprzęty, meble i przystosowując do zamieszkania. Następnie sprzedali nowemu właścicielowi lokal wraz z tym wyposażeniem i meblami. Dyrektor KIS potwierdził, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości podatnik może zaliczyć kwotę, którą wydatkował na udokumentowane fakturami VAT wydatki na nakłady, które zwiększyły wartość tej nieruchomości w okresie jej posiadania przez podatnika. Podstawową przesłanką, pozwalającą na uznanie tych wydatków za koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, jest wykazanie przez podatnika, że nakłady te zwiększyły wartość zbywanej nieruchomości, a co za tym idzie - osiągnięty został ze zbycia przychód.

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-1.4011.255.2023.4.PT z dnia
27.06.2023 r. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

PIT 39 - jak wypełnić formularz

PIT-39 (12) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: