z dnia: 2021-10-05

Do tej pory z rozliczenia jako samotny rodzic korzystać mogli wyłącznie podatnicy rozliczający podatki według skali podatkowej. Efektem (jak wydaje się - nie do końca zamierzonym) zmian wprowadzanych pakietem Nowego Ładu w wersji przekazanej obecnie do Senatu, będzie rozszerzenie prawa do korzystania z przywilejów podatkowych również na samotnych rodziców płacących ryczałt lub podatek liniowy. Takie przywileje obejmą rodziców po spełnieniu pewnych warunków.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Przychody uzyskiwane w 2021 r. rozliczane mogą być jeszcze wspólnie z dzieckiem. Taka forma rozliczenia zarezerwowana jest wyłącznie dla podatników płacących podatki według skali podatkowej. Każda inna forma opodatkowania stosowana przez podatnika wyłącza prawo do preferencji dla rodzica.

Podstawą takiego rozwiązania jest art. 6 ust. 9 ustawy o PIT, który wskazuje, że sposoby opodatkowania: łącznie z małżonkiem lub łącznie z dzieckiem (jako samotny rodzic) nie mają zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c podatek liniowy, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przychodów z najmu i umów podobnych), ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Kilka źródeł przychodów a ulga dla samotnego rodzica

Powyższy zapis powoduje, że zawsze gdy do rodzica lub dziecka mają zastosowanie przepisy o innych zasadach opodatkowania - preferencja nie jest możliwa. Oznacza to, że gdy rodzic zarabia na etacie oraz jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub liniowo, z rozliczenia przychodów z umowy o pracę jako samotny rodzic, korzystać nie może.

Począwszy od 2022 r. (Zeznanie składane w 2023 r.), rozliczenie dla samotnego rodzica zostaje usunięte i zastąpione ulgą podatkową dla rodziców wychowujących dziecko w pojedynkę. Rodzic może odliczyć 1.500 zł od podatku.

Ulga dla samotnych rodziców

W odróżnieniu od obecnej sytuacji, z nowej ulgi skorzysta rodzic zarabiający z kilku źródeł, jeśli choćby jedno było opodatkowane według skali podatkowej. Dopuszczalne będzie zatem łączenie umów opodatkowanych według skali oraz działalności opodatkowanej liniowo czy też ryczałem.

Nowa ulga dla samotnego rodzica dotyczyć będzie jednak wyłącznie tych przychodów rodzica, które rozliczane są według skali, czyli podatkiem 17/32%. Odliczana będzie od podatku wykazanego na PIT-37 lub PIT-36, niezależnie od źródła przychodów jeśli tylko jest ono opodatkowane według skali podatkowej (zatem dotyczyć będzie zarówno przychodów rodzica z umów o pracę, najmu, działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, jak też z tzw. innych źródeł). Zastosowanie podatku liniowego lub ryczałtu do pozostałych przychodów rodzica nie będzie stało natomiast w sprzeczności z rozliczeniem ulgi.

Przychody dziecka nadal istotne przy uldze rodzica

Ulgi dla samotnego rodzica pozbawieni są rodzice dzieci pełnoletnich, które zarabiają stosując opodatkowanie liniowe, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (poza najmem) albo podatku tonażowego. Ulga nie przysługuje również, jeśli dziecko pełnoletnie uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu według skali albo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (PIT-38), albo przychody zwolnione z podatku w ramach ulgi dla osób do 26 r.ż. lub zwolnione ze względu na ulgę za powrót do Polski z zagranicy - w łącznej wysokości z tych wszystkich tytułów przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Poradniki - Nowy Polski Ład

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: