z dnia: 2021-10-05

Wprowadzana w trakcie prac sejmowych  zmiana w uldze dla klasy średniej komplikuje znacząco rozliczenia podatku i ulgę podatkową dla klasy średniej. Miała być remedium na składkę zdrowotną, a w obecnym kształcie stanie się nowym zarzewiem problemów podatkowych. Wysokość ulgi zależna jest bowiem od nowego rodzaju kosztów podatkowych, tzn. koszty prowadzenia działalności. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do tej pory posługiwała się pojęciem kosztów uzyskania przychodów i nie znała wprowadzanego właśnie pojęcia kosztów prowadzenia działalności. Oba pojęcia nie są równoznaczne i wymagają traktowania ich zupełnie niezależnie.

Ulga dla klasy średniej przysługiwać ma od 2022 r. m.in, na rzecz przedsiębiorców rozliczających działalność gospodarczą według skali podatkowej. Jej wartość oraz prawo do ulgi zależeć będzie od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe opłacane przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia lub ubezpieczenia osób współpracujących, ale już bez składek FEP, FP, FGŚP).

Przychody to nie dochody, po co koszty skoro nadal przychód...

Po kalkulacji przychodów z tytułu prowadzenia działalności, należy je porównać z “widełkami” ulgi dla klasy średniej. Jeśli ich wartość mieści się w limicie 68.412 zł-133 692 zł - przedsiębiorca może korzystać z ulgi.

Ustawa o PIT definiuje również obecnie pojęcie przychodów. Dla celów ulgi wprowadza się jednak nowe pojęcie “przychodów ustalonych na podstawie art. 26 ust. 4a”. Taka zmiana oznacza, że przychody, to…. przychody (te definiowane do tej pory w ustawie) po odjęciu określonych kwot (kosztów prowadzenia działalności oraz składek ZUS). Ustalenie, co stanowi faktycznie przychód staje się zabiegiem prawnie i księgowo… karkołomnym.

Koszty prowadzenia działalności a koszty uzyskania przychodów

Nowe koszty prowadzenia działalności jako pojęcie niedefiniowane w ustawie staje się kłopotliwe dla określenia. Z pewnością nie będą to koszty uzyskania przychodów (te definiowane obecnie, ograniczone w art. 22 ustawy o PIT), a zatem nie można w ich przypadku przykładowo mówić o:

  • ograniczaniu do 75% wydatków związanych z eksploatacją aut,
  • o rozliczeniach 20% eksploatacji aut prywatnych,
  • ograniczeniach kosztów reprezentacji,
  • ograniczeniach kosztów pracy osób współpracujących z kręgu rodziny,
  • ograniczeniach odsetek czy kosztów finansowania dłużnego.

Wszystkie te wydatki są przecież kosztami prowadzenia działalności (a zatem powinny w pełni być uwzględniane przy kalkulacji ulgi dla klasy średniej), lecz nie stanowią (lub stanowią w określonym jedynie zakresie) podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Wydaje się, że jeśli ostatecznie ustawa zostanie uchwalona w takim kształcie jak wersja projektu przekazana do Senatu, księgowi będą zmuszeni zaprowadzić zupełnie odrębną ewidencję, w której ujmować będą osobno koszty uzyskania przychodów, w osobnej - koszty prowadzenia działalności.

Poradniki - Nowy Polski Ład - sprawdź w kalkulatorach e-pity czy zyskasz czy stracisz?

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: