z dnia: 2023-12-08

Gdy kluczowe decyzje dotyczące opieki nad dzieckiem są podejmowane przez jedno z rozwiedzionych rodziców, to taki rodzic mieści się w pojęciu osoby samotnie wychowującej dzieci - uznał WSA w Gorzowie i uchylił indywidualną interpretację w tej sprawie.

Wyrok dotyczy interpretacji, o którą wystąpił rozwiedziony ojciec niepełnoletniego syna, z którym jest zameldowany pod jednym adresem. Zgodnie z wyrokiem sądu, ma ustalone kontakty z dzieckiem przez dwa dni w tygodniu i co drugi weekend, jednak w praktyce sprawuje opiekę na znacznie większą skalę - przez większość dni w tygodniu zawozi i odbiera syna ze szkoły, jeździ z nim na zajęcia z psychologiem, zajęcia sensoterapeutyczne, zajęcia sportowe, zapewnia odzież i obuwie, płaci alimenty i ponosi 50% innych kosztów. Pytając o prawo do preferencyjnego rozliczenia mężczyzna podkreślił, że matka dziecka nie będzie się rozliczała w taki sposób.

Dyrektor KIS uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W indywidualnej interpretacji stwierdził, że gdy każde z rodziców aktywnie oraz w porównywalnym stopniu uczestniczy w wychowywaniu dziecka – co przejawia się między innymi dzieleniem się wszelkimi obowiązkami związanymi z procesem wychowawczym dziecka, niezależnie od tego u kogo i pod czyją w danym momencie roku podatkowego opieką dziecko przebywa – nie można mówić o samotnym wychowywaniu dziecka przez któregokolwiek z rodziców. Fakt, że każde z rodziców zajmuje się dziećmi w ustalonym czasie, czyli samodzielne, i w tym czasie drugi rodzic nie uczestniczy w ich wychowaniu, nie świadczy o samotnym wychowaniu dziecka.

Większe koszty wychowania i utrzymania dziecka to nie samotne wychowywanie

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

WSA w Gorzowie uznał jednak, że gdy dziecko pozostaje pod stałą, codzienną opieką jednego rodzica, a drugi rodzic jest zobowiązany do zajmowania się dzieckiem doraźnie, to status samotnego rodzica ma ten, który wykonuje wszystkie obowiązki, dzięki którym dziecko będzie wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Rodzic pozostający cywilnie w stanie wolnym, który w pojedynkę troszczy się o zaspokojenie bieżących potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowującej dziecko z racji utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. Skoro kluczowe decyzje w zakresie sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, tj. zapewnienie synowi wszelkich potrzeb bytowych, rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych, podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących zdrowia, rozwoju oraz wychowania syna, są podejmowanie przez skarżącego, a nie przez jego byłą żonę, to uznać należy, że skarżący mieści się w pojęciu "osoby samotnie wychowującej dzieci" - uznał WSA w Gorzowie i uchylił zaskarżoną intepretację.

Wyrok WSA w Gorzowie I SA/Go 246/23 z 12 października 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: