z dnia: 2023-03-08

Ulga dla pracującego emeryta jest bardzo często problematyczna i skomplikowana przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Dlatego też wymaga każdorazowego sprawdzenia. Kłopotliwe okazuje się tak naprawdę kilka kwestii.

Zwolnienie PIT dla przyszłych emerytów

Po pierwsze ulga ta jest ograniczona czasowo i to w ujęciu dziennym. Przysługuje ona wraz z dniem uzyskania uprawnień do emerytury lub innego świadczenia przewidzianego w ustawie, a upływa z dniem wypłaty pierwszego świadczenia. Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych wydanych na przestrzeni 2022 roku jasno wskazują, że wiążący jest dzień otrzymania pierwszej emerytury. Zatem podatnik powinien przeanalizować, kiedy dokładnie dany przychód został osiągnięty. Należy pamiętać, że nie jest istotny tytuł danego przychodu, nawet jeśli otrzymamy np. odprawę, która jest związana z umową o pracę z której przychody zostały zwolnione z opodatkowania, ale wypłacona zostanie nam po dniu otrzymania pierwszej emerytury, wówczas nie przysługuje nam zwolnienie z opodatkowania w zakresie środków z tejże odprawy, gdyż prawo do zwolnienia weryfikowane jest na moment wypłaty należności.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Kolejną kwestią na którą należy zwrócić uwagę jest fakt, że pracodawca uwzględnia w zaliczkach ulgę dla pracującego seniora, jeśli podatnik złoży mu stosowne oświadczenie. Dodatkowo, płatnik nie weryfikuje uprawnień do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, gdyż nie zna i nie musi znać, dokładnej sytuacji podatnika. Pracodawca nie sprawdzi przy kilku źródłach przychodu, kiedy dokładnie przekroczymy np. limit zwolnienia lub też nie posiada informacji którego dnia otrzymamy pierwszą emeryturę. Należy zatem przyjąć, że wystawiony przez płatnika PIT-11 wymaga każdorazowej weryfikacji.

Problematyczne okazuje się również przypisanie odprowadzonych składek ZUS do przychodów zwolnionych z opodatkowania oraz do tych opodatkowanych. Jest to o tyle istotne, że odliczeniu nie podlegają składki odprowadzane od przychodów zwolnionych z opodatkowania. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów powinniśmy zapłacone składki dzielić z uwzględnieniem współczynnika proporcji - zwolnionych przychodów do przychodów osiągniętych ogółem. Nie jest to jednak sposób zawsze skuteczny. Należy bowiem pamiętać, że podatnicy uzyskują przychody, od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenia ZUS. Do dysproporcji może również dojść, kiedy dla jednych przychodów stosujemy wyższe koszty uzyskania przychodu (np. koszty autorskie), a dla innych niższe. W związku z powyższym, konieczne jest sprawdzenie, czy składki na ubezpieczenia ZUS są poprawnie odliczane w naszym rozliczeniu rocznym.

Wysokość składek ZUS i odliczenia

Każdy pracujący senior, aby prawidłowo rozliczyć swoje roczne zeznanie musi zatem zweryfikować zarówno wysokość przychodów objętych zwolnieniem, jak również poprawność odliczenia składek ZUS w swoim rocznym zeznaniu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: