Do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z działalności gospodarczej, należy złożyć oświadczenia w sprawie wyboru formy opodatkowania w danym roku. Do dyspozycji podatników pozostają zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany lub podatek liniowy. W 2021 r. termin mija 22 lutego - czyli w poniedziałek.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

formularz: oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

Oświadczenie można złożyć na piśmie, a w przypadku prowadzących działalność gospodarczą można je również złożyć poprzez aktualizację wpisu w CEiDG - bez konieczności dodatkowego sporządzania pisma w tej sprawie.

Oświadczenie obejmuje również lata kolejne - jeśli podatnik chce zrezygnować z danej formy musi złożyć oświadczenie o zastosowaniu innej formy opodatkowania. 

formularz: oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Wybór ryczałtu od najmu bez oświadczenia; decyduje wpłata podatku

O tym, na jakich zasadach opłacany będzie ryczałt z tytułu najmu dzierżawy i umów podobnych - rozliczany prywatnie (tj. poza działalnością gospodarczą) decydować będzie nie fakt złożenia przed 22 lutego oświadczenia. W tym wypadku decydujący zawsze będzie rodzaj płatności na podatek od pierwszej w danym roku należności na rzecz organu skarbowego.  Za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania PIT-28 za grudzień.

formularz: oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Oczywiście wybór determinuje pierwsza wpłata należności podatkowej za 2021 r., a nie jakakolwiek płatność podatku w trakcie roku 2021. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Jeśli podatnik wpłaca zaliczki na zasadach ogólnych - to wpłaty za grudzień 2020 r. dokonuje do 20 stycznia z identyfikatorem PIT-5, czyli jako zaliczkę. W efekcie w trakcie 2021 r. dojdzie jeszcze do zapłaty podatku z najmu za 2020 r .Dopiero pierwsza wpłata za ryczałt - czyli u podatników którzy w styczniu uzyskali przychody - wpłata ryczałtu za styczeń - będzie decydowała o wyborze ryczałtu na 2021 r. 

przeczytaj więcej na temat rozliczenia podatku firmowego

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję