z dnia: 2022-12-27

Jeśli niepełnosprawny korzysta z auta i ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, wówczas nie ma podstawy, aby limit 2280 zł z tytułu korzystania z auta do celów związanych z niepełnosprawnością ulegał podwojeniu. Limit jest bowiem jeden, na osobę niezależnie od warunków korzystania z pojazdu.

Na takie rozumienie przepisów wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 2 grudnia 2022 r. (sygn.).

Problem może mieć tak naprawdę różne konsekwencje - ani posiadanie dwóch aut, ani posiadanie kilku osób niepełnosprawnych na utrzymaniu, ani też pozostawanie osobą niepełnosprawną przy jednoczesnym posiadaniu na utrzymaniu innej osoby niepełnosprawnej - zgodnie z podaną wykładnią przepisów o uldze rehabilitacyjnej - nie powoduje zwielokrotnienia limitu odliczenia podatkowego.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 2 grudnia 2022 r., aby skorzystać z możliwości odliczenia kwoty do wysokości 2.280 zł z tytułu poniesionych wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego m.in. należy: być osobą niepełnosprawną lub mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia, być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego, ponieść z tego tytułu wydatki.

Więcej na temat: PIT 37

Jednocześnie każda osoba niepełnosprawna (osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje „własnym” limitem, jednak kwota odliczenia u takiej osoby nie może przekroczyć kwoty limitu. Według tej zasady osoba niepełnosprawna posiadająca na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu do kwoty 2.280 zł (osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna).

Limit ulgi rehabilitacyjnej to nie tylko wydatki na paliwo

Pod pojęciem wydatków dotyczących eksploatacji samochodu osobowego należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu, takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Więcej na temat: ulga rehabilitacyjna

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: