z dnia: 2023-10-27

Małżonek darczyńcy musi wyrazić zgodę na darowiznę z majątku wspólnego, jednak nie staje się przez to stroną tej umowy. W niektórych sytuacjach dzięki temu darowizna może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Siostra zamierza podarować bratu 200 tys. zł. Te środki będą pochodziły ze wspólnego majątku jej oraz jej męża (pieniądze są objęte wspólnością małżeńską), jednak stronami umowy darowizny będą wyłącznie siostra jako darczyńca i brat jako obdarowany, zaś brat siostry tylko wyrazi zgodę na tę darowiznę. Przed zawarciem umowy przyszły obdarowany wystąpił z wnioskiem o indywidualną interpretację. Spytał w nim o konsekwencje podatkowe takiej darowizny. Jego zdaniem pomimo wspólności majątkowej w małżeństwie siostry będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn od całości otrzymanej kwoty, ponieważ siostra jest jego najbliższą rodziną, a jej mąż nie będzie stroną umowy darowizny.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor KIS w interpretacji powołał się na przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z których wynika, że do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych, zwyczajowo przyjętych darowizn, konieczna jest zgoda drugiego małżonka, ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka, zaś jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna. Podkreślił jednak, że choć zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, to wyrażając taką zgodę, drugi z małżonków nie staje się stroną umowy darowizny. Dlatego dokonanie opisanej we wniosku darowizny będzie w całości podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - pod warunkiem, że pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy obdarowanego oraz że obdarowany, w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny, złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie SD-Z2.

Darowiznę działki za granicą należy zgłosić do polskiego urzędu skarbowego

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-2.4015.131.2023.1.PB z 17 października 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: