z dnia: 2023-10-13

Jeżeli obdarowany na polskie obywatelstwo, to otrzymana przez niego darowizna nieruchomości położonej poza Polską podlega zgłoszeniu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w Polsce.

Z wnioskiem o indywidualną interpretację wystąpiła obywatelka Polski nie przebywająca na stałe w Polsce, która drogą darowizny otrzymała udział w działce rolnej położonej na terytorium Wielkiej Brytanii. Umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem w Wielkiej Brytanii. Wszelkie opłaty oraz czynności prawne zostały wykonane z uwzględnieniem prawa lokalnego, ze względu na położenie przedmiotu darowizny. We wniosku podatniczka postawiła tezę, że ze względu na to, że przedmiot darowizny znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii, a darowizna została przekazana w postaci aktu notarialnego, nie ma obowiązku zgłoszenia nabytej darowizny naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w Polsce.

UD Umowa darowizny

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zauważył, że zgodnie z art 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki określone w powyższym przepisie nie muszą być spełnione łącznie, wystarczy spełnienie jednej z tych przesłanek.

PIT 39 - poradnik rozliczenia

Zawarcie umowy w formie notarialnej przez brytyjskiego notariusza i uiszczenie opłat związanych z darowizną według lokalnych przepisów nie ma wpływu na kwestię opodatkowania darowizny podatkiem od spadków i darowizn i zgłoszenie jej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Notariusz w Wielkiej Brytanii nie jest polskim płatnikiem i tym samym nie mógł odprowadzić podatku od spadków i darowizn do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w Polsce.

SD-Z2 (od 2020) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Dlatego podatniczka ma obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego w Polsce zeznania o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-3 i wykazania w nim nabycia w drodze darowizny nieruchomości mieszczącej się za granicą.

Żródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-3.4015.142.2023.4.BD z 19 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: