z dnia: 2024-06-14

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej - wynika z indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chce przekazywać środki finansowe na stowarzyszenie, które prowadzi działalność sportową. Stowarzyszenie jest związkiem sportowym, a jego członkami są wyłącznie kluby sportowe. Stowarzyszenie realizuje więc takie same cele, jak poszczególne kluby, tylko w większej skali. W związku z tym przedsiębiorca chciałby skorzystać z ulgi podatkowej, pozwalającej odliczyć od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten cel. Wystąpił w tej sprawie o indywidualną interpretację i we wniosku przekonywał, że ulga, opisana w art. 26ha ust. 1 ustawy o PIT i dotycząca kosztów poniesionych na rzecz klubów sportowych (tzw. ulga sponsoringowa), powinna być stosowana także do kosztów poniesionych na rzecz stowarzyszenia, które jest związkiem sportowym i którego członkami są kluby sportowe.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który wskazał, że najważniejszym warunkiem do skorzystania z omawianej ulgi jest poniesienie wydatków na działalność sportową, w tym na finansowanie klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie. Tymczasem przedsiębiorca zamierza przekazać środki finansowe na działalność stowarzyszenia, działającego na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie nie spełnia więc definicji klubu sportowego. W konsekwencji przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z ulgi sponsoringowej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Sponsoring jest kosztem, gdy sponsor otrzymuje świadczenie reklamowe

Dyrektor KIS przeanalizował też możliwość zaliczania wydatków sponsoringowych do kosztów uzyskania przychodu. Podkreślił, że o tzw. sponsoringu właściwym można mówić, gdy w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń sponsor otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym. Wtedy koszty sponsoringu w całości stanowią koszty uzyskania przychodów sponsora. Gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu sponsorowanego, poniesione przez niego wydatki mają charakter darowizny i nie uważa się ich za koszty uzyskania przychodów. Gdy natomiast świadczenia sponsora i sponsorowanego nie są ekwiwalentne, wydatki na sponsoring są kosztami uzyskania przychodów tylko do wysokości wartości usług reklamowych świadczonych przez sponsorowanego.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.221.2021.2.KP z 29 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: