z dnia: 2024-02-09

Kosztów zakupu urządzenia, które nie wyróżnia się indywidualnymi cechami i nie jest w szczególny sposób przystosowane do niepełnosprawności podatnika, nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wynika z indywidualnej interpretacji

Podatniczka, która jest osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ruchowej, mieszka w domu z ogrodem. W ogrodzie ma zadaszoną altankę, w której ustawiła sprzęt do ćwiczeń - rowerek rehabilitacyjny, bieżnię oraz przyrządy do podwieszeń. W 2023 r. podatniczka kupiła automatyczną kosiarkę, a następnie wystąpiła o indywidualną interpretację, aby dowiedzieć się, czy ten wydatek może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku podkreśliła, że w czasie zaostrzeń choroby musi poruszać się o kulach, kosiarka jest jej potrzebna, aby utrzymać porządek w ogródku, co z kolei umożliwia jej dojście do altanki ze sprzętem rehabilitacyjnym. Wskazała też, że kosiarkę kupiła z własnych środków i że ten zakup nie został jej w żaden sposób zrefundowany.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Ulga wyłącznie na sprzęt z przeznaczeniem rehabilitacyjnym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji skupił się na treści art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że aby wydatek na zakup sprzętu można było odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, taki sprzęt powinien być niezbędny w rehabilitacji oraz ułatwianiu wykonywania czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, pomiędzy rodzajem poniesionego wydatku a rodzajem niepełnosprawności powinien istnieć ścisły związek, zaś cechą zakupionego sprzętu powinno być jego indywidualne przeznaczenie. Podkreślił, że w analizowanym przypadku automatyczna kosiarka niewątpliwie ułatwia podatniczce wykonywanie czynności życiowych, jednak jest dobrem powszechnego użytku, przeznaczonym dla wszystkich osób, niezależnie od tego, czy są osobami niepełnosprawnymi, czy cieszącymi się dobrym zdrowiem. Dlatego też – gdy kosiarka nie wyróżnia się indywidualnymi cechami i nie jest w szczególny sposób przystosowana do niepełnosprawności podatniczki – nie spełnia kryteriów „indywidualnego sprzętu" niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy. Tym samym wydatek na zakup kosiarki nie uprawnia do skorzystania z omawianej ulgi.

Deklaracje podatkowe z minionych lat można skorygować o ulgę rehabilitacyjną

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.985.2023.2.AC z 26 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: