z dnia: 2024-04-26

Jeżeli władza rodzicielska formalnie przysługuje obojgu rodzicom, ale tylko jedno z rodziców faktycznie ją wykonuje, to tylko ten rodzic może skorzystać z ulgi prorodzinnej - wynika z indywidualnej interpretacji.

O interpretację wystąpiła podatniczka, która nie może porozumieć się z byłym mężem w sprawie skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. Małoletnie dziecko jest zameldowane u matki i z nią zamieszkuje. Oboje rodzice mają władzę rodzicielską. jednak - jak twierdzi wnioskodawczyni - ojciec dziecka nie chce brać i nie bierze czynnego udziału w życiu małoletniego. Widuje się z dzieckiem maksymalnie dwa razy w miesiącu przez kilka godzin i poza alimentami nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z utrzymaniem oraz potrzebami dziecka. Podatniczka jest zdania, że w tej sytuacji to jej przysługuje prawo do odliczenia 100% ulgi prorodzinnej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Nie wystarcza posiadanie władzy rodzicielskiej, niezbędne jest jej wykonywanie

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że kwota odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o PIT, została określona na dziecko, a rodzicom przysługuje wspólny limit. Podkreślił też, że niezbędnym warunkiem do zastosowania ulgi na dzieci w stosunku do małoletniego dziecka jest wykonywanie władzy rodzicielskiej, a nie samo jej posiadanie.

Kwotę ulgi rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w dowolnej ustalonej przez nich proporcji. W razie braku takiego porozumienia, gdy:

  • zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna) lub
  • gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim,

każdemu z rodziców przysługuje prawo do odliczenia połowy tej kwoty. W pozostałych sytuacjach pełna kwota odliczenia przysługuje temu rodzicowi, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Dodatkowo możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego dziecka jest uzależniona od wysokości dochodu uzyskanego przez rodzica w danym roku podatkowym.

Dyrektor KIS uznał, że skoro to podatniczka sprawuje faktycznie stałą władzę rodzicielską, to znaczy podejmuje wszelkie decyzje dotyczące małoletniego dziecka w każdej sferze jego życia i ciężar wychowania małoletniego dziecka spoczywa wyłącznie na niej, syn mieszka z nią cały czas, a jej były mąż nie bierze czynnego udziału w życiu małoletniego, to wyłącznie podatniczce przysługuje prawo do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej, w pełnej wysokości, tj. 100%.

Dochody z zagranicy wpływają na prawo do skorzystania z ulgi na dziecko

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDSL1-1.4011.86.2024.2.MW z 12 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: