z dnia: 2023-12-01

Ustalając prawo do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej należy wziąć pod uwagę dochody współmałżonka osiągnięte za granicą

Z wnioskiem o indywidualną interpretację wystąpiła matka jednego małoletniego dziecka, która przez cały 2022 r. pozostawała w związku małżeńskim. Jednak małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, a głównym ośrodkiem życia mężczyzny są Niemcy - do Polski przyjeżdża tylko po to, żeby spotykać się z córką oraz ze swoja rodziną. W 2022 r. kobieta uzyskiwała dochody z tytułu umowy o pracę w Polsce, zaś mężczyzna - tylko z tytułu pracy najemnej w Niemczech. Łączne dochody małżonków osiągnięte w ciągu roku przekroczyły 112 000 zł - a więc próg, którego przekroczenie uniemożliwia rodzicom jednego dziecka skorzystanie z ulgi podatkowej na to dziecko. Kobieta postawiła jednak tezę, że dochody małżonka uzyskiwane w Niemczech nie powinny być brane pod uwagę przy określaniu prawa do ulgi.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS. Przypomniał ogólną zasadę, że jeśli małżonkowie pozostają przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i wykonują władzę rodzicielską w stosunku do jednego dziecka, to z odliczenia podatkowego mogą skorzystać, jeżeli ich łączne dochody w roku podatkowym nie przekraczają kwoty 112 000 zł. Pod uwagę bierze się m.in. dochody, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 ustawy o PIT, a więc także dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski. Fakt, że jeden z małżonków nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce lub małżonkowie nie rozliczają się wspólnie z uzyskanych dochodów, nie może mieć wpływu na sposób ustalania dla celów ulgi prorodzinnej łącznego dochodu, który małżonkowie osiągnęli w roku podatkowym. Inne zasady obowiązują tylko małżonków, w stosunku do których orzeczono separację oraz osoby pozostające w związku małżeńskim, jeżeli ich małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Zagranica PIT praca, dochody z zagranicy

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.427.2023.2.KC z 16 listopada 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: