z dnia: 2024-02-09

Wypłata z ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest zwolniona z podatku, jeżeli świadczenie otrzymuje uposażony. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Ubezpieczyciel prowadzący działalność w zakresie ubezpieczeń na życie oferuje klientom m.in. umowy ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W przypadku śmierci ubezpieczonego uposażony otrzymuje świadczenie składające się z sumy ubezpieczenia oraz kwoty z umorzenia jednostek uczestnictwa w UFK zakupionych w ramach Umowy ubezpieczenia z UFK. Ponieważ od od 1 stycznia 2024 r. uległy zmianie zasady opodatkowania dochodów z tytułu takich umów, ubezpieczyciel wystąpił o indywidualną interpretację. We wniosku zajął stanowisko, że w przypadku wypłaty świadczeń z umów ubezpieczenia z UFK na rzecz uposażonych, realizowanych od 1 stycznia 2024 r., nie będzie miał obowiązku sporządzenia ani przesłania uposażonemu oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W informacji PIT-8C nie wykazuje się przychodów wolnych od podatku dochodowego

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od tej zasady. I tak ze zwolnienia wyłączone są m.in. kwoty otrzymane z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi oraz kwoty otrzymane z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie. Dochód powstaje w przypadku inwestowania (wpłacania) składki w ramach danej umowy - a więc wobec osoby, która inwestuje (wpłaca) składkę. Taką osobą nie jest uposażony, ponieważ to nie on inwestował składkę w ramach umowy i nie ponosił jej kosztu. Po stronie uposażonego nie mamy do czynienia z dochodem z tytułu inwestowania składki, lecz ze świadczeniem ubezpieczeniowym uzyskanym z ubezpieczenia osobowego. Taki dochód jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Ponieważ w informacji PIT-8C nie wykazuje się m.in. przychodów wolnych od podatku dochodowego, a takim przychodem jest świadczenie wypłacone na rzecz osób uposażonych, ubezpieczyciel nie ma obowiązku sporządzania ani przesyłania takich informacji.

Opodatkowanie odszkodowania za skradziony samochód będący w leasingu

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.929.2023.1.MN z 26 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: