z dnia: 2024-06-03

Jeśli prezent od pracodawcy nie jest wynagrodzeniem za pracę ani nie wynika z umowy o pracę, to można go traktować jako darowiznę - wynika z indywidualnej interpretacji.

Spółka z o.o. zamierza przekazywać dzieciom swoich pracowników drobne upominki z okazji niektórych świąt. Jak deklaruje, jest to działanie w jej własnym interesie, które ma służyć budowie wizerunku konkurencyjnego i atrakcyjnego pracodawcy. Firma zakłada, że wartość każdego z upominków będzie wynosiła kilkadziesiąt złotych, choć nie wyklucza, że w przyszłości ta kwota wzrośnie. Otrzymanie prezentów nie będzie wynikało z zawartych umów o pracę, regulaminów ani innych aktów wewnętrznych funkcjonujących w spółce, zaś upominek nie będzie stanowił wynagrodzenia za świadczoną przez pracowników pracę. Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację aby upewnić się, że takiego upominku nie musi traktować jako przychodu ze stosunku pracy i że w związku z tym nie będzie na niej ciążył obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Nie wszystkie świadczenia od pracodawcy są przychodami ze stosunku pracy

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy - nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy.

Jednak powołał się też na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), z którego wynika, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy o PIT. We wspomnianym wyroku TK zauważył, że zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Kryterium pozwalającym odróżnić świadczenia pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu przychód pracownika, od tych, które jego przychodu nie zwiększają, musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku - ocenił Trybunał Konstytucyjny.

Dyrektor KIS uznał, że skoro w opisanej we wniosku sytuacji otrzymanie prezentów nie będzie wynikało ani z zawartych umów o pracę, regulaminów, ani innych aktów wewnętrznych funkcjonujących u wnioskodawcy, nie będzie też stanowiło wynagrodzenia za świadczoną przez pracowników pracę, to co do zasady ta czynność może podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a nie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W efekcie na spółce nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek.

Prezent z okazji jubileuszu wolny od PIT

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.166.2024.1.MM z 7 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej
Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: