z dnia: 2024-05-10

Przebywanie przez kilka lat za granicą może nie wystarczyć, by uzyskać prawo do skorzystania z ulgi na powrót. Niezbędnym warunkiem jest posiadanie rezydencji podatkowej w innym kraju przez cały okres wskazany w ustawie o PIT.

Podatniczka od 22 lutego 2018 r. do 23 lutego 2022 r. studiowała, a następnie pracowała w Korei. Zgodnie z wewnętrznym prawem Korei była w tym okresie traktowana jako osoba mająca w Korei miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Od 24 lutego 2022 r. do 17 stycznia 2023 r. nie posiadała rezydencji podatkowej, ponieważ podróżowała, nie przebywając w żadnym kraju wystarczająco długo, aby objął ją obowiązek podatkowy. Jej głównym krajem zamieszkania była wtedy Brazylia, ale podatniczka mieszkała tam jedynie w celach turystycznych, na warunkach określonych przez wymogi i ograniczenia wizy turystycznej. 18 stycznia 2023 r. kobieta wróciła do Polski, a 6 lutego 2023 r. podjęła pracę w Polsce i od tego czasu została objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że przysługuje jej prawo do zwolnienia podatkowego z tytułu tzw. ulgi na powrót, a więc prawa do czteroletniego zwolnienia z podatku dochodowego niektórych przychodów - do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Brak rezydencji podatkowej pozbawia prawa do skorzystania z ulgi na powrót

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji wskazał, że podatniczka spełnia tylko część warunków niezbędnych do skorzystania z ulgi - m.in. posiada polskie obywatelstwo oraz nie miała miejsca zamieszkania w Polsce w okresie wskazanym w art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. a i b ustawy o PIT. Jednak, jak podkreślił w interpretacji, prawo do ulgi na powrót jest też uzależnione od posiadania certyfikatu rezydencji lub innych dowodów dokumentujących miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do ulgi. W przypadku wnioskodawczyni oznacza to lata 2020, 2021, 2022 oraz okres od 1 stycznia 2023 r. do momentu powrotu do Polski. Ponieważ od 24 lutego 2022 r. do 17 stycznia 2023 r. kobieta nie posiadała rezydencji podatkowej w żadnym kraju i nie posiada certyfikatu rezydencji ani innych dowodów dokumentujących jej miejsce zamieszkania do celów podatkowych w tym okresie, to nie przysługuje jej prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT (ulgi na powrót).

Wróciła trzy dni za wcześnie, utraciła zwolnienie podatkowe (ulgę na powrót)

Źródło: indywidualna interpretacja 0115-KDIT2.4011.78.2024.2.ENB z 24 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: